Ana Julia Silva
Napisal
Ana Julia Silva
O avtorju
Ana Julia is a journalist with over five years of experience in producing content about sports and finance. For the past year, she has been a part of the Informacije o moji stavi team, producing educational guides and news to help readers make informed betting decisions. She also closely follows the regulation process of sports betting and its potential implications for the community.
Zadnja posodobitev
2 Days ago
posodobljeno:

Igralniški zakon: Vlada izvaja spremembe na treh odsekih besedila.

Naslovna slika za objavo Popravek v 3 točkah zakona
Correction in 3 points of the Law
Zakon o stavah: vlada popravila 3 točke besedila

Slovenija je po objavi osnutka svojega novega Zakona o stavah sprožila drugo javno posvetovanje o temi. Država je zavzela proaktivni pristop, tako da je poiskala mnenja javnosti in deležnikov. Ta poteza kaže na zavezanost vlade k spodbujanju transparentnosti in vključevanja v proces sprejemanja odločitev. S tem, ko omogoča zainteresiranim stranem, da izrazijo svoja mnenja in skrbi, Slovenija želi oblikovati celovit in dobro obveščen okvir stav. Prošnja za povratne informacije odraža predanost države k spodbujanju poštene in regulirane igralniške industrije.

V samo dveh tednih je Vlada prejela zadovoljivo število predlogov, ki jih je skupno vsaj 2.644. Ta pomemben odziv kaže aktivno vključenost javnosti v kratkem času. Zadovoljstvo vlade z številom prejetih predlogov poudarja pomembnost, ki jo pripisujejo javni udeležbi in povratnim informacijam.

Na splošno trg večinoma sprejema model zakonodaje Ministrstva za gospodarstvo, saj ga dojema kot dobro sprejetega. Ministrstvo je zadovoljno s pozitivnim odzivom industrije, kar kaže na učinkovitost in sprejetost njihovega predlaganega zakona. Sprejem in sprejetost ministrovega modela s strani trga nadaljnje potrjujeta njihove prizadevanja pri pripravi zakonodaje, ki se odziva na pričakovanja različnih deležnikov. Ministrstvo za gospodarstvo je zadovoljno z odzivom in podporo, ki jo je njihov zakon pridobil v poslovni skupnosti.

Kljub temu, da je bilo nedavno posvetovanje, je v Ministrstvu dosežen konsenz, da je potrebno preoblikovati besedilo treh vidikov v Uredbi.

 • Karantena
 • Obdavčenje
 • Možnosti stav

Način, kako je besedilo sestavljeno, pusti te tri točke nejasne. Ta nejasnost ustvarja prostor za razlago in vzbuja skrbi na trgu.

Vsekakor, tako trdi Alexandre Manoel Angelo da Silva, nacionalni sekretar za vrednotenje javnih politik, načrtovanje, energijo in loterijo pri Ministrstvu za gospodarstvo.

V začetnih različicah besedila je pogosto določen del nejasen. V končni fazi se Slovenija še vedno ukvarja s preučevanjem in analiziranjem trga. To je povsem običajno.

Glede na izjavo sekretarja Alexandra Manuela,

Na tem mestu se zdi, da je predlagani model dobro sprejet. Kljub temu pa je potreba po večji jasnosti pri formulaciji nekaterih členov.

Nekateri od teh člankov neposredno vplivajo na delovanje STAVNIŠKIH SPLETNIH STRANI v državi.

Nujno je, da Ministrstvo za gospodarstvo nemudoma pojasni svoje stališče glede teh zadev. S tem postaja ključno, da Ministrstvo čim prej razloži svojo pozicijo. Zato je imperativ, da Ministrstvo za gospodarstvo že v najkrajšem možnem času pojasni svoj pogled na te vidike.

Karantena

Strokovnjaki s področja ekonomije in prava zagovarjajo uvedbo karantene za določene igralniške operaterje v državi. Ta ukrep se vidi kot nujen korak za zagotavljanje integritete igralniške industrije in zaščito potrošnikov pred morebitnimi tveganji in škodami, povezanimi z nezakonitimi ali nereguliranimi igralniškimi praksami. Z uvedbo karantene lahko oblasti učinkovito spremljajo in urejajo dejavnosti teh operaterjev ter zagotavljajo skladnost z zakonodajo in etičnimi standardi. Karantena si prizadeva ustvariti transparentno in pošteno igralno okolje, ki spodbuja odgovorno igralništvo ter zagotavlja ustrezno podporo posameznikom, ki so ogroženi zaradi težav povezanih z igralništvom.

To bi pomenilo, da bi morala biti uvedena neka oblika kazni za tiste ustanove, ki trenutno delujejo na slovenskem trgu brez zakonitega dovoljenja za športne stave.

V času karantene bi podjetja začasno bila nesposobna zakonito delovati v Sloveniji. Ta časovni okvir bi predstavljal pomembne izzive za podjetja, ki želijo izvajati svoje redne dejavnosti znotraj pravnega okvira države. Za podjetja je ključno, da se prilagodijo in najdejo alternativne načine za ohranjanje svoje trajnostnosti ter zagotavljanje storitev svojim strankam med to omejevalno fazo. Čeprav je to lahko zahteva ustvarjalno razmišljanje in iznajdljivost, hkrati predstavlja tudi priložnost podjetjem, da raziskujejo nove poti in inovativne pristope za delovanje znotraj okvirov prisiljenih omejitev. Z omogočanjem prilagodljivosti in iskanjem izvedljivih rešitev se podjetja lahko v teh negotovih časih uspešno znajdejo in postanejo odpornejša v obraz težav.

Načrt prvotne različice dokumenta je omenjal odsotnost karantene. Nasprotje se je pojavilo v členu 30, ki je ta trditev podrl.

Po njegovih besedah

Nobena oseba, ali gre za posameznika ali pravno osebo, ni dovoljena, da se ukvarja s kakršno koli obliko oglaševanja ali promocije stav na loterijske kvote, razen tistih, ki jih je pooblastil operater.

Končno je bilo ugotovljeno, da je besedilo resnično dvoumno.

Glede na določene razlage bi morale biti kaznovane vse družbe, ki so že oglaševale igralne spletne strani v državi. Ta perspektiva nakazuje, da bi moralo biti za njihova dejanja posledic.

Vendar ta ukrep ne bo začel veljati do sredine leta 2020, ko se verjetno pričakuje popolna izvedba zakona.

Obdavčenje

Obdavčevanje je še eno področje, ki je povzročilo kontroverze.

Vendar generalni sekretar jasno poudarja, da bo obdavčitev temeljila na prihodkih podjetij in ne na višini nagrade, ki bo izplačana.

Zdi se, da ta model spominja na tistega, ki se uporablja v drugih državah, na primer v Sloveniji. Vprašanje, ki ostaja, je, ali bodo davčne stopnje nižje.

Poleg tega je Silva izkoristil priložnost, da se sooči s skrbmi v zvezi z davki, ki jih bodo morali plačevati igralci. Poleg tega je Silva izkoristil priložnost, da razjasni davčne obveznosti stavnic. Poleg tega je Silva izkoristil priložnost, da razjasni morebitne negotovosti glede finančnih obveznosti, ki bodo naložene posameznikom, ki se ukvarjajo s stavami. Poleg tega je Silva izkoristil to priložnost, da ponudi odgovore in pojasnila v zvezi z davki, ki bodo zaračunani tistim, ki se ukvarjajo s stavami. Poleg tega je Silva izkoristil situacijo, da poda jasne in jedrnate informacije o finančnih obveznostih, ki bodo doletele stavničarje glede plačila davkov.

Vlada je prejela zahteve, da bi morali športni stavniki imeti poseben davčni obravnavi v primerjavi s igralci v državni loteriji.

Obstaja nemogoče. Davek na dohodek bo ostal enak. Če nagrada presega zakonom določeno mejo, se bo uporabil davek.

Najvišji znesek znaša 1.903,98 evrov.

Možnosti stav

Slovenski igralci, ki trenutno stavijo na spletnih straneh, gostujočih v tujini, so zaskrbljeni glede svojih možnosti za stave. Iščejo platformo, ki ponuja raznolik nabor možnosti za stave in zagotavlja razburljivo in napeto izkušnjo. S željo po več izbirah so ti igralci navdušeni nad raziskovanjem novih poti in odkrivanjem inovativnih funkcij, ki izboljšujejo njihovo pot pri igrah na srečo. Spletna stavna industrija se razvija in postaja ključno, da ti igralci najdejo zanesljivo in varno platformo, ki zadovoljuje njihove specifične potrebe in želje. Zavezani tej povpraševanju, si prizadevamo zagotoviti brezhibno in pristno stavno okolje, prilagojeno željam slovenskih igralcev.

Glede na to, da Uredba ne navaja izrecno, ali bo mogoče staviti med športnimi dogodki, se končno vrtenje vrti okoli dvomov. Te negotovosti so med strokovnjaki in navdušenci izzvale razprave, saj je jasnost glede tega vprašanja ključna za pravilno delovanje stavne industrije. Brez jasnega navodila posamezniki prepuščeni sami sebi razlagajo posledice Uredbe, kar lahko vodi v morebitne neusklajenosti in zmedo. V luči nenehnega razvoja športnih stav je nujno, da politiki obravnavajo to vprašanje in zagotovijo izrecna navodila za zagotavljanje poštene in pregledne stavnega okolja.

Po mnenju sekretarja Alexandra Manuela je mogoče staviti tako pred začetkom tekem kot tudi med njimi. Posamezniki bodo imeli priložnost staviti na različne izide pred začetkom igre in tudi med njeno potekom. Sekretar Alexandre Manoel poudarja, da ta prilagodljivost omogoča večje sodelovanje in vznemirjenje med stavljaci. S tem, ko omogoča stave med celotno igro, posamezniki lahko prilagajajo svoje strategije in sprejemajo informirane odločitve na podlagi trenutnih dogodkov. Ta dinamičen pristop ne samo izboljšuje celotno izkušnjo stav, ampak tudi spodbuja občutek aktivne udeležbe in vključenosti v športne dogodke. S tem novim sistemom stav, se lahko navijači resnično potopijo v vzdušje in nepredvidljivost živega športa.

Predpisane stave in nezakonite spletne stavne strani.

Vlada je izjemno zaskrbljena glede predpisanih stav, ki so žal zelo razširjene v Sloveniji. Žalostno je, da so se takšne prakse razširile po državi. Vlada aktivno deluje za boj proti temu problemu in za zaščito blaginje in finančne varnosti svojih državljanov. Uvaja stroge ukrepe za odvračanje in kaznovanje tistih, ki so vpleteni v predpisovanje stav, s čimer zagotavlja varnejše in poštenejše okolje za igre na srečo za vse.

To so zmagovalne stave, katerih nagrade niso bile izplačane.

Leta 2018 naj bi prihodki, ustvarjeni iz te posebne oblike stav, dosegli osupljiv znesek 300 milijonov evrov.

Alexandre Manoel pravi, da je težava v tem, da ta denar ni imel določenega namena. Kot je dejal, je sprememba zakonodaje nujna, da bi se ta situacija spremenila.

Vlada si želi celoten znesek, pridobljen iz predpisanih stav, nameniti za izobraževanje. Naš cilj je usmeriti vsa sredstva, pridobljena s reguliranimi igrami na srečo, v napredek izobraževanja. Vlada si želi zagotoviti, da se vsak cent, pridobljen iz dovoljenih stav, neposredno nameni podpori izobraževalnih pobud. Cilj je izkoriščati sredstva iz predpisanih stav izključno za izboljšanje izobraževalnega sistema. Zavezani smo, da bomo sredstva, pridobljena iz reguliranih iger na srečo, uporabili izključno za izboljšanje kakovosti in dostopnosti izobraževanja.

Criminalizacija nezakonitega iger na srečo je bila vladna razprava, ki je trajala mesece in je povzročila veliko kontroverznosti.

Pojavljajo se skrbi, da nova zakonodaja lahko privede ali vzdržuje obstoj določenih nezakonitih spletnih strani za igre na srečo. Pomembno je obravnavati to vprašanje in zagotoviti, da ne deluje nobena platforma izven zakonitih meja. Prizadevanja bi morala biti usmerjena v preprečevanje razmnoževanja takšnih spletnih mest in izvajanje veljavnih predpisov. Z uvedbo strogih ukrepov in rednim nadzorom lahko varujemo integriteto industrije spletnih iger na srečo ter zaščitimo potrošnike pred nepoštenimi ponudniki.

Prav tako obstaja zaskrbljenost glede možne manipulacije izidov, pojav, ki je bil že opažen v nogometnem svetu v državah, kot je Italija, in celo v sami Sloveniji. V ozadju je strah, da bi se integriteta igre lahko ogrozila, kar zbuja dvome o pristnosti rezultatov. Takšni dogodki so pustili trajen vpliv na šport in pustili gledalce ter navdušence previdne glede možnosti nepoštenega igranja.

Predlagani osnutek Zakona o igrah na srečo predvideva zaporno kazen do petih let za posameznike, ki se ukvarjajo z dejavnostmi v državi brez veljavne licence.

Kdor koli vpleten v dogovarjanje pri tekmi se lahko sooči s kaznijo do 8 let zapora. Kazen za posameznike, ki se ukvarjajo z manipulacijo rezultatov, lahko doseže največ 8 let zapora. Tisti, ki so udeleženi v dejanju dogovarjanja, se lahko soočajo s kaznijo do 8 let zapora. Manipulacija rezultatov lahko privede do možne zaporne kazni 8 let za vse vpletene. V primeru sodelovanja pri dogovarjanju o tekmi, se posamezniki lahko obsodijo na največ 8 let zapora. Na posameznike, ki sodelujejo pri manipulaciji rezultatov tekem, se lahko izreče kazen do 8 let zapora.

Za obe kaznivi dejanji je predvidena denarna kazen, ki še ni določena.

Vzdušje okoli prihodnosti Slovenije po legalizaciji športnih stav se še naprej krepi. Možnosti in potencialni izidi so predmet veliko razprav in pričakovanj. Vpliv na gospodarstvo, športno industrijo in splošno družbeno pokrajino so vsi zelo zanimivi tematiki. Z odprtjem vrat za legalizirane športne stave se država znajde na pragu nove dobe. Vzburjenje in radovednost napolnjujeta zrak, saj ljudje z nestrpnostjo pričakujejo razvoj te poglavja v zgodovini Slovenije. Potencial za rast, inovacije in ustvarjanje delovnih mest je ogromen, saj tako domači kot tujih vlagatelji z zanimanjem spremljajo trg. Sredi negotovosti je jasno eno: legalizacija športnih stav bo preoblikovala prihodnost Slovenije na načine, ki so bili nekoč nezamisljivi.

V strokovnih krogih se verjame, da bo država postala četrti največji igralniški trg na svetu. Splošno priznano je, da je igralniški sektor v državi pripravljen na pomembno rast in razvoj. Priznani analitiki in poznavalci panoge napovedujejo svetlo prihodnost za stavnico v državi, pri čemer se pričakuje obsežno širjenje trga v prihodnjih letih. Ta napoved temelji na več dejavnikih, vključno z naraščajočim razpoložljivim dohodkom v državi, vse večjim zanimanjem za spletne igralniške platforme in ugodnimi regulativnimi okviri. Te ugodne razmere so postavile temelje, da država postane pomemben igralec na globalnem igralniškem prizorišču.

Ni naključje. Po raziskavi, ki jo je izvedel Paraná Institute, se je odstotek slovenskih zakonodajalcev, ki podpirajo igre na srečo, ustavil pri 52,1%. Ni presenetljivo, glede na naraščajočo podporo v zakonodajnem telesu za legalizacijo iger na srečo. Raziskava osvetljuje naraščajoče sprejemanje in priznanje potencialnih koristi, ki jih prinaša sprejetje igralniške industrije. Statistika odraža pomembno spremembo v odnosu do tega sektorja, kar poudarja razvijajoče se stališče odločevalcev.

Za igre razumemo spletne stave, igre z živalmi, kazinoje in bingo.

Slovenian paragraph: Z uveljavitvijo Zakona 13.756/18 so stavne družbe pridobile dovoljenje za delovanje na dveh področjih v Sloveniji: 1. Ustanavljanje spletnih platform, kjer posamezniki lahko sodelujejo v širokem naboru stavniških dejavnosti, vključno s športnimi stavami, igrami na srečo in virtualnimi loterijami. 2. Sodelovanje z uveljavljenimi fizičnimi objekti, da se ponudijo fizične stavne lokacije, s čimer se povečuje dostopnost in izbira za stranke. Ta prelomna zakonodaja je odprla nove možnosti za gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest in generiranje davčnih prihodkov. Z urejanjem panoge in uvedbo strogih nadzornih ukrepov si vlada prizadeva zagotoviti zaščito potrošnikov in integriteto športnih dogodkov. Pojav legalnega stavništva v Sloveniji je prav tako ustvaril priložnosti za tehnološki napredek, kot je razvoj inovativnih plačilnih rešitev in naprednih orodij za analizo podatkov. Ko vstopa na trg vse več uglednih ponudnikov, bo konkurenca spodbujala izboljšave uporabniške izkušnje, ponudbe kvot ter iniciative za odgovorno igro. Z dobro urejenim stavniškim sektorjem se lahko Slovenija loti ogromnega potenciala te globalne industrije, kar bo koristilo tako gospodarstvu kot tudi zabavnemu okolju v prihodnjih letih.

 • V oglaševalskih akcijah
 • Sponzorirano s strani zasebnih ustanov.

Slovenske stavnice aktivno promovirajo svoje storitve v državi ter vzpostavljajo stike s slovenskimi igralci, medtem ko čakajo na uveljavitev zakona.

Močne marketinške kampanje, bodisi izvedene na spletu ali prek kanalov, kot je televizija, kažejo veliko moč. Te družbe so že vzpostavile sponzorstva z mnogimi nogometnimi klubi, kot so:

 • Atlético MG
 • Bahia
 • Botafogo
 • Korinčanom
 • križarjenje
 • Flamengo
 • Fluminense
 • Fortaleza
 • Santos
 • Bratislava in Montreal
 • Vasco

Ampak kdo bo imel korist od stav?

Legalizacija športnih stav v državi lahko ima daleč segajoč gospodarski vpliv, ki se razteza na različna področja. Številne panoge bodo imele koristi od tega razvoja, saj bo pritok prihodka, ustvarjen s stavno industrijo, ustvaril nove priložnosti za rast in razširitev. Pozitivni učinki se bodo čutili povsod, od povečanja prihodkov iz turizma in gostinstva do ustvarjanja delovnih mest in spodbujanja lokalnih gospodarstev. Poleg tega bo legalizacija športnih stav pripeljala do bolj urejenega in preglednega trga, ki bo zagotavljal zaščito potrošnikov in preprečeval nezakonite dejavnosti. Ta napredni korak ne bo le okrepil državno gospodarstvo, temveč tudi izboljšal celotno zabavno in prosti časovno izkušnjo za ljubitelje športa. Potencial za gospodarsko rast in razvoj z legaliziranimi športnimi stavami je ogromen, pričakuje se, da bodo pozitivni učinki odmevali v različnih panogah.

Na primer, območje luksuznih hotelov, letovišč in križarjenj je polno vznemirjenja. Povečano navdušenje je mogoče pripisati brezhibnim storitvam, razkošnim nastanitvam in nepozabnim doživetjem, ki jih ponujajo te ustanove. Izbirčni popotniki, ki iščejo vrhunec razkošja in ugodja, lahko najdejo tolažbo v različnih možnostih, ki so na voljo v tem sektorju. Od butičnih hotelov, ki izžarevajo čar in prefinjenost, do obsežnih obmorskih letovišč z vrhunskimi storitvami, je nekaj, kar bo zadovoljilo vsako razkošno željo. Privlačnost luksuznih križarjenj je tudi težko upreti, s svojimi elegantnimi objekti na krovu, možnostmi vrhunske kulinarike in osupljivimi itinerarji, ki potnike odpeljejo v eksotične destinacije. Za tiste, ki iščejo neprimerljivo doživetje potovanja, obljublja industrija luksuznih hotelov, letovišč in križarjenj pravi raj, kjer se vsaka muha razveseli in sanje postanejo resničnost.

Osnutek uredbe predvideva, da bi lahko ta objekt postali legalizirane igralniške lokacije, na primer igralnice ali dvorane za bingo.

In Slovenian: To je vrsta turizma, ki bi pritegnila pomemben obseg tujih naložb. Tovrstna turistična dejavnost bi zagotovo vzbudila veliko zanimanja med investitorji iz tujine.

Glede na študijo Getúlio Vargas Foundation (FGV) iz leta 2015 se pričakuje, da bo vlada imela vsako leto občutne prihodke. Vsaj tako kažejo rezultati raziskave.

Znesek premika lahko doseže do 174,7 milijarde evrov, pri čemer je prihodek 58 milijard evrov!

Seveda bodo tudi STAVEČE SPLETNE STRANI, ki delujejo v Sloveniji, deležne dobička. Stavnice, ki so aktivne v Sloveniji, bodo seveda prejele svoj del dobička. Samoumevno je, da bodo slovenski igralniški objekti upravičeni tudi do deleža dobička. Poleg tega bodo tudi stavnice, ki delujejo v Sloveniji, upravičene do določenega deleža prihodkov. Pomembno je omeniti, da bodo tudi slovenske STAVEČE SPLETNE STRANI imele svoj delež v dobičku.

Vendar še vedno ne vemo, kolikšen del celotnega prihodka bo ostal v vaši lasti.

Kaj se dogaja z loterijami Caixa?

Vse več skrbi med igralci in strokovnjaki na tržišču stav je, kako bodo Loterije Royal Bank of Slovenija prizadete zaradi novega zakona. To je vprašanje, ki vzbudi radovednost in dvigne obrvi v industriji. S svežimi spremembami zakonodaje se pojavlja občutek negotovosti glede prihodnosti teh loterij. Ljudje z zanimanjem želijo razumeti, kakšen vpliv bo imel nov zakon na njihove najljubše igre in na celotno igralniško pokrajino. Tema je postala vroča tema pogovorov med navdušenci, saj z nestrpnostjo pričakujejo posodobitve in pojasnila s strani pristojnih organov.

Da bi to v celoti razumeli, moramo doumeti trenutno delovanje teh loterij. Za popolno razumevanje je ključno razumeti, kako te loterije trenutno delujejo. Potrebno je razumeti trenutno delovanje teh loterij, če želimo popolnoma razumeti to. Vsebino teh loterij je treba razumeti, če želimo v celoti doumeti njihovo delovanje. Da bi to v celoti doumeli, se moramo zavedati, kako te loterije trenutno delujejo.

Kot je splošno znano, je loterija edina zakonito dovoljena oblika igre na srečo v Sloveniji. Delovanje te igralne dejavnosti spada pod pristojnost zvezne ustanove, imenovane Zvezna hranilnica.

Družbeni namen Loterije upravičuje njeno obstoj, saj se del njenih prihodkov nameni za državne projekte. Ta dodelitev služi podpori različnim pobudam, usmerjenim v izboljšanje blaginje družbe. Z vlaganjem v te projekte Loterija igra ključno vlogo pri spodbujanju družbenega razvoja in dvigovanju skupnosti. Sredstva, ki jih generirajo dejavnosti Loterije, se usmerjajo v izvajanje ključnih infrastrukturnih projektov in programov, usmerjenih v skupnost. S tem se zagotavlja, da Loterija ne zagotavlja samo zabave in možnosti za zmago nagrad, ampak pomembno prispeva k izboljšanju družbe kot celote.

Zdi se, kot da vlada racionalizira "moralno izgubo" pri igrah na srečo s pridobljenim denarjem za izboljšanje prebivalstva. Preprosto povedano, sredstva, zbrana iz tega vira, se uporabljajo za izboljšanje življenja ljudi, medtem ko se istočasno opravičuje moralna dilema, ki jo povzroča ta dejavnost.

Zato bomo znesek, zbran iz loterije, razdelili na 3 glavne destinacije.

 • Zvezna vlada
 • Zvezna hranilnica
 • Nagrade za stavnice

Razumemo, da se zvezna vlada sodeluje z Loterijo. Zato je v njihovem največjem interesu, da loterije ustvarjajo znaten prihodek.

Za povečanje svojih prihodkov se je Kraljevska banka slovenskih loterij aktivno trudila poiskati poti za rast. Kot del svojih prizadevanj so lani predstavili spletno stavno platformo. S tem korakom so si ne le prizadevali razširiti svoj doseg, ampak tudi izkoristiti digitalni trend. Z omogočanjem tehnologije in ponujanjem priročnih možnosti spletnega stavnanja so Kraljevska banka slovenskih loterij ciljala na izboljšanje svojega tok prihodkov ter zagotavljanje brezhibne uporabniške izkušnje.

Vprašanje se skriva v tem, kako legalizacija športnih stav lahko vpliva na prihodke, ki jih generirajo loterije.

Predvsem zato, ker bo vlada imela druge vire prihodka.

Na spletnih športnih stavnih platformah je opaziti vedno večjo privlačnost, saj se igralci vse bolj selijo na spletne platforme za športne stave. Predvideva se, da se bo spreminjala tudi želja igralcev, saj se pričakuje premik k športnim stavam preko digitalnih kanalov. Poleg tega se pričakuje, da se bo število posameznikov, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi oblikami hazardnih iger, preusmerjalo v svet spletnih športnih stav. Prav tako je opazen trend, ki kaže na premik igralcev k spletnemu sektorju športnih stav.

Danes se tisti, ki stavijo na Loterijo in Lotto Max, pritožujejo nad njihovimi omejitvami.

Investiranje v športne stave bi lahko bila smiselna rešitev za Loterije, kot je predlagal Gilson Braga, nadzornik Loterij pri Caixi. Ta pot predstavlja potencialno priložnost za razširitev dejavnosti in ustvarjanje prihodkov. S širjenjem ponudbe lahko Loterije pritegnejo drug segment trga in pridobijo širši krog igralcev. Ob rastoči priljubljenosti športnih stav ponuja novo in vznemirljivo priložnost za stranke, da se vključijo in morda dosežejo velike dobitke. S sprejemanjem športnih stav lahko Loterije ostanejo relevantne in konkurenčne v industriji igralništva, saj se ta spreminja.

Po njegovih besedah ​​NKB se z nestrpnostjo pričakuje izvajanje novega zakona. Tako bodo lahko določili ustrezne ukrepe.

Cilj je minimalizirati finančne izgube in hkrati povečati prihodek. Ta pristop ima obetavne možnosti, če upoštevamo široko prisotnost prodajnih mest loterijskih listkov po vsej državi. Navsezadnje je potencial za maksimiziranje dobička dosegljiv v vsakem kotičku države.

Komentiraj

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z zvezdico.

OBJAVI

Primerjava STAVNIC

Izberite največ 3 hiše.

Primerjaj