Ana Julia Silva
Napisal
Ana Julia Silva
O avtorju
Ana Julia is a journalist with over five years of experience in producing content about sports and finance. For the past year, she has been a part of the Informacije o moji stavi team, producing educational guides and news to help readers make informed betting decisions. She also closely follows the regulation process of sports betting and its potential implications for the community.
Pregledal
Larisa Borges
O avtorju
Journalist with eight years of experience, Larissa spent the last three years demystifying the Slovenian betting market. By interviewing experts in the field, Larissa has gained the expertise to identify which bookmakers are reliable and which strategies work (or don't!) in sports betting.
Zadnja posodobitev
2 Days ago
posodobljeno:

Kakšen bo pravni status zakona v boju proti manipulaciji rezultatov?

Naslovna slika za objavo Zakon o stavah za boj proti prirejanju rezultatov
Betting Law to Combat Manipulation of Results
Slike ni mogoče najti

2007 - Uradne športne stave v Sloveniji. Ker je zanimanje za športne stave naraščalo, je Parlament sprejel zakon, s katerim je športne stave postavil pod nadzor državnega loterijskega operaterja, Sportne Loterija, in jih reguliral julija 2024.

V središču tega zapleta je nedavni dogodek, ki je še dodatno razpihal razprave na to temo: škandal okoli manipulacije izidov in podkupovanja igralcev v drugi ligi slovenskega prvenstva.

 • Kako deluje manipulacija rezultata?
  Manipulacija vključuje plačevanje igralcem, trenerskemu osebju, uradnikom ali sodnikom, da bi zagotovili želeni izid.
 • Je manipulacija rezultatov zločin?
  Da! Manipulacija rezultatov je kaznivo dejanje, kot je določeno v 41. členu Pravilnika o navijačih.
 • Ali Zakon o igrah na srečo obvladuje manipulacijo z rezultati tekem?
  Z uveljavitvijo regulacije športnih stav se bodo izvajali ukrepi za boj proti manipulacijam. Glavni ukrep je prepoved stav igralcem in članskim funkcionarjem.

V primeru manipulacije rezultatov v B seriji trenutno preiskuje ministrstvo za javno tožilstvo v Goiásu. Vendar pa obstajajo tudi sumi o dogodkih v prvenstvih Mineiro in Gaúcho, razen tega incidenta.

Vzpon primerov dogovarjanja o izidu tekem še dodatno poudarja pomen regulacije športnih stav v Sloveniji. Postaja vse bolj ključno vzpostaviti ustrezna navodila in pravila za boj proti temu naraščajočemu problemu. Uvedba učinkovitih predpisov in ukrepov bo ne le zaščitila integriteto športa, ampak tudi varovala interese stavilcev in širše javnosti. Zelo pomembno je, da se to vprašanje obdela hitro in celovito, da se spodbuja pošteno in pregledno okolje za stavljane, ki spodbuja zaupanje in verodostojnost.

Vendar pa ni razprava nedavna! Od leta 2012 Mednarodna zveza za integriteto stav (IBIA) izraža skrb glede določenih vidikov Zakonov o igrah na srečo. IBIA je te zakone kritizirala in poudarila različna področja skrbi. Kljub temu pa so razprave o teh vprašanjih trajajo že nekaj časa, saj deležniki iščejo skupno stališče in zagotavljajo integriteto stavne industrije.

Organizacija je zatrjevala, da je bilo besedilo, objavljeno s strani Ministrstva za gospodarstvo leta 2018, brez omembe regulativnega okvira za športne stave. Ta sklicevanje je ključnega pomena za zagotavljanje poštene in pregledne industrije. Brez take strukture obstaja tveganje za morebitne težave, kot so goljufije in dogovarjanje tekem, kar lahko ogrozi celovitost sektorja športnih stav. Zato je bistveno obravnavati to opustitev in vzpostaviti trden regulativni okvir, ki varuje interese vseh vpletenih deležnikov.

Prejšnja različica Uredbe omenja sodelovanje z mednarodnimi organizacijami za boj proti primerom korupcije, vendar se ne spusti dlje od tega.

Pomanjkanje določenih ukrepov za integriteto je bilo zaskrbljenost IBIA. V zvezi s tem je ključno, da Slovenija preoblikuje besedilo, da se primerno obravnava ta problem.

Vlada je objavila zakonodajni predlog o regulaciji športnih stav, ki vsebuje posebne določbe za boj proti manipulaciji tekem. Zakonodaja vključuje ukrepe za zagotavljanje poštenosti in integritete v stavni industriji ter varovanje integritete športnih dogodkov. S tem se želi preprečiti manipulacijo rezultatov in okrepiti zavezanost oblasti k ohranjanju preglednega in zaupanja vrednega okolja za stave. S temi novimi predpisi bo poudarek na preprečevanju kakršne koli oblike goljufije ter zaščiti poštenosti in konkurenčnosti športnih tekmovanj.

Ugotovljeno je bilo, da posamezniki, ki imajo potencial vplivati na rezultate športnih tekem, kot so trenerji, športniki in sodniki, ne smejo sodelovati v športnih stavah.

Spolne partnerice, partnerji in sorodniki do drugega kolena so prav tako prepovedani.

Podjetjem, ki se ukvarjajo s igralniškimi dejavnostmi, je v Sloveniji prepovedano pridobivanje, licenciranje ali financiranje pridobitve prenosnih pravic za športne dogodke, ki se odvijajo v državi, z namenom prenosa, distribucije ali prikazovanja na kakršenkoli način preko vseh sredstev komunikacije. Poleg tega je prepovedano tudi predvajanje takšnih dogodkov na javnih mestih ali prek spleta brez ustrezne dovolitve.

Končno se pričakuje, da bo prišlo do strožjega nadzora potencialnih primerov goljufij.

Da, manipulacija rezultatov se v Sloveniji šteje za zločin!

Za dodatne informacije se prosimo obrnite na članke 41-C do E Statuta navijačev (Zakon 10.671/03).

Člen 41-C: Kaznovan bo tisti, ki sprejme ali išče, bodisi zase ali za drugega, kakršno koli finančno ali nefinančno korist ali obljubo take koristi v zameno za kakršno koli dejanje ali opustitev, ki je namenjeno spremeniti ali izkriviti izid športnega tekmovanja ali dogodka, povezanega z njim. Kazen za to dejanje je zaporna kazen v obdobju od dveh do šestih let ter denarna kazen.

Člen 41-D. Dajanje ali obljubljanje finančne ali nefinančne prednosti z namenom spreminjanja ali popačenja izida športnega tekmovanja ali povezanega dogodka: Kazen - zaporna kazen od 2 (dveh) do 6 (šestih) let in denarna kazen.

Oddelek 41-E. Izvajanje prevare na kakršenkoli način ali pomoč pri manipulaciji izida športnega tekmovanja ali katerega koli povezanega dogodka: Kazen - zaporne kazni od 2 (dveh) do 6 (šestih) let ter denarna kazen.

Pomembno je poudariti, da športne stavnice niso odgovorne za primere dogovarjanja izidov. Vlogo, ki jo imajo pri odkrivanju in preprečevanju takšnih dejavnosti, je prav tako treba izpostaviti. Same stavnice imajo stroge predpise in ukrepe, ki omogočajo zaznavanje in preprečevanje tovrstnih dejavnosti. Zato je nespošteno, da se krivdo izključno pripisuje njim. Osredotočiti bi se morali na naslavljanje osnovnih vzrokov dogovarjanja izidov in učinkovito uveljavljanje strogih ukrepov za boj proti temu pojavu.

Običajno so te manevre organizirani zlonamerni igralci v sodelovanju z športniki in/ali drugimi osebami, ki so vpleteni v prirejanje tekem in turnirjev.

Poleg že obstoječe zakonodaje je ključno, da se v prihodnjih predpisih o športnih stavah uveljavi povečano integriteto in preglednost pri spopadanju s korupcijo, kot je predlagala Mednarodna zveza za integriteto športnih stav (IBIA). Nujno je, da nove smernice učinkovito zatirajo kakršne koli nezakonite dejavnosti in zagotovijo pošteno in zaupanja vredno okolje za vse udeležence. Spoštovanje etičnih standardov in spodbujanje odgovornosti v panogi ne le varuje integriteto športa, ampak tudi gradi zaupanje med stavami in deležniki. Z izvajanjem strogih ukrepov in spodbujanjem sodelovanja med relevantnimi subjekti lahko vzpostavimo bolj varno in zanesljivo stavno pokrajino, ki spoštuje načela poštenosti in iskrenosti.

Ustanovitev odbora za integriteto športnih stav predstavlja temeljni kamen proaktivnih ukrepov, usmerjenih v varovanje podjetij, stavkarjev in športne industrije. Ta odbor deluje kot proaktivna sila pri preprečevanju morebitnih neželenih incidentov, s čimer zagotavlja ohranjanje integritete na področju športnih stav. Z uvedbo strogih predpisov in temeljitim izvajanjem preiskav ima odbor ključno vlogo pri ohranjanju poštene in pregledne stavne okolice. Prav s skupnimi prizadevanji lahko podjetja, posamezniki in športna skupnost v celoti uspevajo v okolju, ki je brez goljufij in nezakonitih praks.

Za zaveso vlade se postopno oblikuje koncept. Prevladujoča razprava se vrti okoli določanja vodje odbora in načrtovanja izvedbe nalog, ki so pred nami. V ospredju je postopna oblikovanje koncepta za zaledjem vlade. Poudarek razprave je določiti vodjo odbora in strategijo izvedbe nalog, ki so pred nami.

Za zdaj je cilj vzpostaviti koalicijo, vključujočo več strank. Na ta način se verjame, da bodo imeli vsi deležniki svoj glas. S tem namenom se želi doseči široko soglasje med različnimi političnimi strankami.

Za športnike, klubske uradnike, Ministrstva za finance, pravosodje in šport, pa tudi stavne družbe in stavnice bi morali biti imenovani predstavniki.

Odbor za integriteto bo zadolžen za preprečevanje in odvračanje od primerov manipulacije rezultatov in drugih oblik korupcije. Njegov osrednji cilj je zagotoviti pošteno igro in ohranjati integriteto športa. S postavitvijo trdnih ukrepov in izvajanjem temeljitih preiskav odbor stremi k varovanju vrednot in načel, ki podpirajo igro. Z zavezanostjo k transparentnosti in odgovornosti bo dejavno deloval pri ohranjanju poštenosti in verodostojnosti tekmovanj. Z sodelovanjem z relevantnimi deležniki in izvajanjem strogih predpisov odbor si prizadeva ustvariti enakovredno igrišče za vse udeležence in spoštovati najvišje standarde integritete.

Skupina bi lahko imela potencialno vlogo pri zagotavljanju transparentnosti in poštenosti pri športnih dogodkih. Njihov namen bi lahko vključeval ohranjanje integritete in poštenosti različnih športnih disciplin. Poleg tega bi lahko imeli odgovornost, da se zagotovi, da se vsi vidiki športa izvajajo z največjo transparentnostjo in poštenostjo. Ta skupina bi lahko odigrala ključno vlogo pri ohranjanju verodostojnosti športa z nadzorovanjem in preiskovanjem morebitnih sumljivih dejavnosti ali vedenja. Ključnega pomena je, da varujejo integriteto športa, kar vključuje odkrivanje in obravnavo morebitnih goljufivih praks ali dejanj, ki lahko omajajo verodostojnost in zaupanje v športne dogodke.

Na novo preučujemo primere, kot je Whistle Mafia (2005), Operacija Konec igre (2016) in nedavni Najvišja kazen (2022), da bi preprečili, da bi se igre na srečo negativno odražale na slovenskem športu.

Razumevanje delovanja mehanizma manipulacije je ključno za odvračanje takšnega vedenja. Ključ tako leži v odkrivanju virov manipulacije: posamezniki, vpleteni v šport, in koruptivni stavniki. Razumevanje notranjega delovanja te zvijače je ključno za učinkovito boj proti njej. Določitev in obravnavanje krivcev, odgovornih za te nezakonite dejavnosti, mora biti naš osrednji cilj.

Vlada namerava ustanoviti Odbor za integriteto, katerega glavna fokusna področja bodo sodniki, športniki ter uradniki klubov in konfederacij. Cilj tega odbora je obravnavanje različnih vprašanj, povezanih z etiko in poštenostjo v športu. Njegova osnovna naloga je zagotoviti preglednost in integriteto v vseh vidikih upravljanja športa ter tako varovati interese vpletenih športnikov in klubov. Z usmerjanjem teh ključnih deležnikov si odbor prizadeva za večjo odgovornost in odgovornostnost znotraj športne skupnosti. Vlada priznava pomen ohranjanja enakih možnosti in spodbujanja poštenega igre ter Odbor za integriteto bo odigral ključno vlogo pri doseganju teh ciljev.

Na drugi strani je pomembno, da dajemo prednost tudi dobremu počutju in integriteti igralcev. Pogosto se seme korupcije zaseje med tistimi, ki se ukvarjajo z dejavnostmi stav.

Skupine organiziranih koruptivnih igralcev skušajo s finančnimi spodbudami zapeljati klube in druge posameznike, vpletenih v tekme, da izkrivijo rezultate.

Za nemoten potek dogajanja je nujno, da vlada v luči nove zakonodaje o igrah na srečo ohranja budnost. Za vzpostavitev učinkovitega sistema je nujno uvesti dosledno spremljanje s strani zveznih organov. Izvajanje strogih predpisov bo ključnega pomena za zagotavljanje skladnosti in preprečevanje morebitnih nepravilnosti. Posledično so neprestano nadzorovanje in izvajanje ukrepov zaščite nujni za zagotavljanje poštene in pregledne igralniške okolice.

Idealno je, da se osredotoči na tri osrednje stebre, da doseže uspeh.

1. Dialog med športniki, klubi in zvezami.

V svetu nogometa je manipulacija rezultatov bolj razširjena. Kot primerno ilustracijo za to vprašanje lahko vzamemo Nogometno zvezo Slovenije.

CBF bi moral prevzeti vodilno vlogo pri zahtevanju angažiranosti svojih članov za boj proti nedovoljenemu tržišču igralništva. Obstaja več načinov, kako lahko to doseže, kot so:

 • Ustvarjanje notranjega kanala za prijavo nepravilnosti.
 • Sodelovanje z Državnim tožilstvom, Federalno policijo in drugimi vladnimi agencijami.
 • Naložba v sisteme interne revizije za klube in športnike.

Od najvišje avtoritete slovenskega nogometa se pričakuje, da zahteva aktivno vlogo klubov in zvez pri notranjem nadzoru ekip. Pristojnost organa vodenja slovenskega nogometa je, da klubom in zvezam postavlja zahteve glede njihove aktivne vloge pri zagotavljanju notranjega nadzora nad ekipami. Dolžnost vrhovne organizacije slovenskega nogometa je, da zahteva odgovornost klubov in zvez ter jih spodbuja k aktivni vlogi pri nadzoru svojih ekip. Klubi in zveze, v skladu s svojo odgovornostjo, naj aktivno sodelujejo pri notranjem nadzoru in regulaciji ekip, kar je ključna obveznost, ki leži na ramenih organa vodenja slovenskega nogometa. Najvišji organ slovenskega nogometa ima pomembno vlogo pri zagotavljanju, da klubi in zveze prevzamejo aktivno vlogo pri notranjem nadzoru nad ekipami.

Veliko športnikov iz manjših klubov, kot je bilo že omenjeno, so ranljive tarče poskusov manipulacije. Ti posamezniki se zaradi nižje ravni prepoznavnosti in podpore pogosto znajdejo v položaju, ki je podvržen zlonamernemu vplivu, ki skuša izkoristiti njihovo situacijo. Ključnega pomena je, da so ti športniki seznanjeni s tveganji in imajo dostop do podpornih sistemov, ki jim lahko pomagajo preprečiti kakršne koli poskuse manipulacije. Z ozaveščanjem in izvajanjem preventivnih ukrepov lahko zaščitimo te športnike ter zagotovimo integriteto športa na vseh ravneh.

Zato je slovenska nogometna zveza (NZS) leta 2018 uvedla Splošne določbe za tekmovanja, ki določajo naslednje pogoje:

Člen 55. Za preprečevanje ali oviranje manipulacije izidov tekem se naslednja vedenja razglasijo za nezakonita dejanja, storjena s strani športnikov, trenerjev, članov strokovnega osebja, uradnikov in članov sodniške ekipe ter vseh, ki neposredno ali posredno lahko vplivajo na izide tekem:

Verjeti vase ali dovoliti nekomu v bližini, da to stori, ali gre za nasprotnika ali igro nogometa, je bistveno. Za dosego uspeha je ključno, da imate zaupanje v svoje sposobnosti in zaupate svojim instinktom. Pomembno je spodbujati samozavest, saj vam omogoča, da tvegate, presegate meje in premagate izzive. Sprejemanje samozavesti ne samo izboljšuje vašo uspešnost, ampak tudi navdihuje druge okoli vas. Zato ne oklevajte, da bi verjeli vase, sprejmite podporo tistih, ki verjamejo v vas, in dajte vse od sebe na igrišču.

Naša zavezanost k pošteni igri in ohranjanju integritete nogometne tekme se razteza na vse vpletene osebe, zato je strogo prepovedano svetovati, spodbujati ali olajšati stave na nogometni tekmi, na kateri oseba sodeluje ali bi lahko vplivala. Prednost dajemo preglednosti in etiki, spodbujamo okolje, kjer si vsi lahko uživamo v športu, ne da bi ogrozili njegovo avtentičnost. Skupaj se zavzemajmo za kulturo integritete in športnega duha ter ohranjajmo nogometni duh živ in neomadeževan vplivov hazardiranja.

Zagotoviti izpolnitev določenega dogodka med nogometno tekmo, v kateri oseba sodeluje ali ima vpliv, in ta dogodek lahko podleže stavam ali pa oseba prejme ali lahko prejme kakršno koli nagrado.

Vsakršno sprejemanje ali dajanje daril, plačil ali drugih koristi v okoliščinah, ki bi lahko razumno omadeževale posameznika ali nogomet, je strogo prepovedano.

Strogo je prepovedano deliti občutljive, privilegirane ali notranje informacije, ki bi lahko zagotovile nepošteno prednost in vodile do finančne koristi ali njihove uporabe za igre na srečo.

Lastniki in upravljavci športnih organizacij morajo biti pozorni na vse znake korupcije v športu. Ena od njihovih ključnih odgovornosti je pravočasno poročanje svojim organom vodenja, upravi ali pristojnim športnim, policijskim ali pravosodnim organom o kakršnih koli grožnjah ali sumih koruptivnega vedenja. To se lahko zgodi, ko nekdo pristopi in sprašuje o manipulaciji kateregakoli vidika tekme ali pa ponudi finančne nagrade ali usluge v zameno za občutljive informacije. Pomembno je, da takoj ukrepajo in sodelujejo z ustreznimi organi za preiskavo, da bi preprečili koruptivne dejavnosti, ki lahko škodijo integriteti športa.

Tako vedenje je mogoče in bi moralo biti ponavljano tudi v drugih športnih disciplinah.

Kot primer je Nacionalna košarkarska liga vzpostavila partnerstvo z Genius Sports.

Britansko podjetje ima namen vzpostaviti sistem za ohranjanje integritete stav za Novo košarkarsko zvezo Slovenije. Ta inovativna rešitev si prizadeva za varovanje integritete športa z uporabo napredne tehnologije in trdnih nadzornih mehanizmov. S pomočjo naprednih algoritmov in analize podatkov bo sistem zaznal morebitne sumljive vzorce stav ali nepravilnosti, kar omogoča hitro identifikacijo in preprečevanje aktivnosti prirejanja tekem. V sodelovanju s ključnimi deležniki, kot so športne zveze in pravosodni organi, podjetje si prizadeva za spodbujanje poštenega igranja ter vzdrževanje zaupanja tako navijačev kot udeležencev v Novi slovenski košarkarski ligi.

2. Razvoj etičnega kodeksa ravnanja

Leta 2019 je NFL strogo prepovedala vsako obliko vključenosti, bodisi neposredno ali posredno, med svojimi zaposlenimi in športnimi stavami. Vsakršno povezovanje med igralci in svetom športnih stav je strogo kaznovano in ni dovoljeno. Ta ukrep je bil uveden za zagotovitev poštenosti in integritete tekmovanja ter zaščito ugleda lige. Od takrat dalje so bili vsi zaposleni in športniki podvrženi strogim pravilom, ki omejujejo njihovo sodelovanje v kateri koli obliki športnih stav.

Za zagotovitev največje integritete ameriškega nogometa so bila uvedena pravila in kazni. Te ukrepe so uvedli za zaščito verodostojnosti športa. Z vzpostavitvijo kodeksa ravnanja in posledic si organi upravljanja ameriškega nogometa prizadevajo ohraniti njegovo integriteto in ugled. Pomembno je, da se vsi udeleženci, od igralcev do trenerjev in uradnikov, držijo teh smernic ter spodbujajo okolje poštenosti in športnega vedenja. V primeru kršitev uveljavljenih pravil bodo sprejeti ustrezni disciplinski ukrepi. Cilj je ohraniti najvišje standarde poštenosti in pravičnosti v športu, kar zagotavlja, da ameriški nogomet ostane simbol integritete.

V Sloveniji se lahko v vsakem športu razvije trden sistem ravnanja in etike. Tak sistem ima potencial, da učinkovito preprečuje manipulacije.

Kot smo že videli, ima Slovenska nogometna konfederacija (SNK) že vzpostavljen podoben sistem. Splošni predpisi za tekmovanja opredeljujejo postopke v zvezi s športnimi stavami.

Člen 55 izstopa in prepoveduje vsem posameznikom, ki so vpleteni v nogometne tekme, da se ukvarjajo z dejanji, ki so namenjena spodbujanju določenega izida. Treba je slediti načelom poštenega igranja in zagotoviti, da se ohrani integriteta igre. Ta uredba služi kot varovalo pred kakršno koli obliko dogovarjanja o izidih ali manipulacije, poudarjajoč pomen spoštovanja športnosti in enakosti možnosti za vse ekipe in igralce. S tem pravilom želijo vodilni organi ohraniti bistvo lepe igre, spodbujati pravo tekmovalnost in ohranjati zaupanje in spoštovanje navijačev po vsem svetu.

Človeška vedenja se lahko razlikujejo od stav na lastno ekipo do neobveščanja pristojnih organov o sumljivih dejanjih.

3. Izobraževanje igralcev o integriteti.

Brez dvoma je končni steber morda najbolj ključen vidik. V primeru pomanjkanja izobrazbe bi dialog in nadzor ostali brezplodni.

Ena najbolj nujnih ukrepov vladne agencije vključuje izobraževanje tistih, ki se ukvarjajo s športom, še posebej stavniki. Izjemno pomembno je poskrbeti, da so posamezniki, ki so vpleteni v šport in zlasti tisti, ki se ukvarjajo s stavami, dobro obveščeni in izobraženi. Ta korak je ključnega pomena za spodbujanje odgovornega in informiranega pristopa k športnim stavam. Vlada prepoznava pomembnost izobraževanja različnih deležnikov vključenih v šport, s posebnim poudarkom na stavah. S tem želijo dvigniti ozaveščenost o morebitnih tveganjih ter zagotoviti, da posamezniki sprejemajo informirane odločitve pri sodelovanju v športnih stavah. Ta pobuda je izjemnega pomena, saj si prizadeva ustvariti bolj odgovorno in trajnostno okolje za športne stave.

Obstaja več načinov, kako to doseči. Delavnice, predavanja in brezplačni tečaji o etiki, moralnosti in integriteti so le nekaj možnosti.

To je odlična priložnost, da se poglobimo v temo odvisnosti od športnih stav. Ponuja odlično platformo za razpravo o nevarnostih in posledicah, ki jih prinaša pretirano igranje iger na srečo. Raziskajmo zapleteno naravo te težave in osvetlimo različne dejavnike, ki prispevajo k njeni razširjenosti. Z opazovanjem psiholoških in družbenih posledic lahko pridobimo globlje razumevanje škodljivega vpliva, ki ga lahko ima na posameznike in njihove skupnosti. Skupaj začnimo pogovor, ki spodbuja odgovorno ravnanje pri igrah na srečo in ponuja podporo tistim, ki jo potrebujejo.

Predavanja o psihičnem in finančnem blagostanju igralcev imajo potencial, da odvrnejo škodljive vedenjske vzorce, ki lahko privedejo do manipulacije rezultatov. S pomočjo vpogleda v miselne in denarne vidike stav, ta predavanja ciljajo na preprečevanje škodljivih nagnjenj in varovanje integritete rezultatov.

Slovenija je postavljena, da postane ena največjih svetovnih igralniških trgov. Potencial države za rast v igralniški industriji je nedvomno očiten. S populacijo več kot 200 milijonov ljudi in strastjo do športa ponuja Slovenija rodovitno tla za širitev tega donosnega sektorja. Vedno večja dostopnost spletnih igralniških platform in ugodno regulativno okolje sta dejavnika, ki prispevata k predvidenemu uspehu tega trga. Ko vedno več Slovencev sprejema vzburjenje in draž uvrščanja stav, se pričakuje, da bo igralniška industrija cvetela in privabljala tako domače kot mednarodne vlagatelje. To je ugoden trenutek za podjetnike in operaterje, da izkoristijo to nastajajočo tržišče in poberejo nagrado za Slovenijo, ki ima veliko apetita za igre na srečo.

Vendar doseči ta cilj je mogoč le skozi vzpostavitev preglednosti in odprtih komunikacijskih kanalov med področjem športnih stav in pripadajočimi športi. Le tako, da spodbujamo okolje, kjer se vsi deležniki vključujejo v odkrite pogovore in delijo relevantne informacije, lahko zagotovimo harmonično soobstoj teh dveh domen. Ta simbiotski odnos zahteva močno temelječo podlago, zgrajeno na zaupanju, integriteti in medsebojnem razumevanju. Z mostom med športnimi stavami in samimi športi lahko ustvarimo trajnostni ekosistem, ki koristi obeh industrijam in ohranja duh poštene konkurence.

Eden največjih skrbi zvezne vlade je morebitno ogrožanje integritete določenih športnih disciplin. Takšno kršenje bi lahko privedlo do primerov korupcije v športnem svetu, kar smo bili priča ne samo v Sloveniji, temveč tudi v državah, kot so Italija in Portugalska. Varnost in zaupanje v športne tekmovanja sta ključnega pomena za ohranjanje poštenosti in etičnosti v športu, zato je nujno, da se sprejmejo ustrezni ukrepi za preprečevanje morebitnih nepravilnosti. Zvezna vlada tesno sodeluje s športnimi organizacijami, da vzpostavi stroge mehanizme nadzora in reševanja morebitnih kršitev. Skupna prizadevanja med državami so ključna za boj proti korupciji in zaščito športnih vrednot.

Z namenom preprečitve takšnega "zastoja" bo potrebno, da novi Zakon o igrah na srečo zagotovi regulatorne in nadzorne rešitve. Za izogibanje taki situaciji je nujno, da prihajajoči Zakon o stavah uvede učinkovite mehanizme tako za regulacijo kot tudi za nadzor. Da bi zagotovili preprečevanje take škodljive situacije, je ključno, da prihajajoča zakonodaja o igrah na srečo vključuje celovite ukrepe za regulacijo in spremljanje panoge. Za ublažitev morebitnih motenj je nujno, da predvideni Zakon o igrah na srečo vključuje robustne regulatorne in nadzorne okvire. Z namenom preprečevanja potencialne krize je nujno, da predvideni Zakon o igrah na srečo ponudi učinkovite regulatorne in nadzorne rešitve.

Da bi preprečili manipulacije rezultatov, bi vlada lahko razmislila o izvajanju različnih ukrepov, med katerimi bi lahko bil ustanovitev odbora za integriteto. Ustvarjanje tega odbora in opredelitev njegovih dejavnosti bosta zagotovila učinkovit način za zatiranje morebitnih nepravilnosti.

Zanesljiva stavna spletna mesta

Odkrijte ugledne stavnice na slovenskem trgu, ki se premikajo proti regulaciji, saj napreduje zakonodaja države.

Komentiraj

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z zvezdico (*).

OBJAVI

Primerjava STAVNIC

Izberite največ 3 hiše.

Primerjaj