Mariana Chamelette
Napisal
Mariana Chamelette
O avtorju
Vice-presidente do Instituto Sloveniaeiro de Direito Desportivo (IBDD), Mariana é advogada especializada em direito esportivo com dezesseis anos de experiência na prática jurídica. No Informacije o moji stavi, é consultora e comentarista sobre a regulamentação das apostas e suas implicações To the comunidade Sloveniaeira.
Zadnja posodobitev
Pred 8 dnevi
posodobljeno:

Manipulacija pri športnih stavah: Zakaj se je praksa povečala v slovenskem športu?

Naslovna slika za objavo Zakaj se je v slovenskem športu povečalo prirejanje tekem?
Why match manipulation has grown in Slovenian sport?
Manipulacije v športnih stavah: Zakaj se je praksa v slovenskem športu razmahnila?

Šport je verjetno najpomembnejši vir zabave po vsem svetu, če ne kar največji. Skupaj z glasbo, filmi, pretočno vsebino in drugimi oblikami prostega časa zaseda pomembno mesto in priteguje pozornost ljudi.

Nepredvidljivost je tisto, kar ločuje šport, skupaj s igralniško industrijo.

Na primer, za razliko od filma, kjer je izid že določen, se čar nogometne tekme, teniškega dvoboja ali MMA borbe naslanja na ramena dvoma, negotovosti in nepredvidljivosti. V nasprotju s statičnostjo filmske umetnosti, športne tekme ponujajo nepreklicnost napetosti, ki je odvisna od rezultata. Vsak gib, odločitev ali poteza na igrišču ima moč, da spremeni potek dogodkov in dvigne srčni utrip navijačev. Napetost v zraku in neznanka glede izida ustvarjata nepremagljivo privlačnost športnih tekmovanj.

Če se vaša bistvo skriva v nepredvidljivosti, je manipulacija rezultatov največja nevarnost za šport. Integriteta igre je ogrožena, ko se rezultati manipulirajo, kar postavlja na kocko jedro njegovega obstoja. Vznemirjenje in navdušenje, ki izhajata iz nepoznanega in nepredvidljivega, so podkopani s strani tistih, ki si prizadevajo nadzirati in manipulirati končni izid. Ključno je varovati čistost športa, zagotoviti pošteno igro ter ohraniti element presenečenja, ki očara navdušence po vsem svetu.

Nameščanje rezultatov ne le podkopava integriteto športa, temveč ogroža tudi njihov obstoj, saj lahko privede do resnične izgube zanimanja med gledalci, ki verjamejo, da pričajo o zgodovinskih trenutkih. Ta zahrbtna praksa ne le omadežuje čistost športnih dogodkov, temveč oslabi tudi zaupanje in strast, ki ju navijači gojijo do športov, ki jih ljubijo. Manipulacija rezultatov iz osebnih koristi ne le izda duha poštenega tekmovanja, temveč tudi zasenči avtentičnost vsake tekme in bitke. Nujno je, da se združimo in se postavimo po robu temu razdiralnemu pojavu, zagotavljajoč, da ostane prihodnost športa neomadeževana z zahrbtnim vplivom nameščanja rezultatov.

V okviru te zgodbe brez dvoma nogomet igra vodilno vlogo.

Zato se pričujoči članek v tej rubriki osredotoča na kratko opisovanje celotne ureditve v zvezi z manipulacijami v nogometu ter (neobstoja) ureditve glede stavniškega trga v Sloveniji.

Manipulacija v športu obstaja že od začetka organiziranih dejavnosti. Domestična zakonodaja ter nacionalna in mednarodna združenja že od samega začetka delujejo, da bi omejili to prakso. Cilj je vedno bil vzpostaviti pošteno in enakovredno igrišče za vse vključene športnike. Zakoni in predpisi so bili uvedeni, da bi preprečili manipulacijo, kot je prirejanje tekem, doping in druge oblike manipulacije, ki omajajo integriteto športa. Nenehni trud teh vladajočih teles je ključen pri varovanju duha tekmovanja ter zagotavljanju, da šport ostane platforma za odličnost in športni duh.

Povečano zanimanje za manipulacijo je posledica naraščajoče priljubljenosti športa kot oblike zabave ter večje prisotnosti STAVNIH SPLETNIH STRANI. Ta porast pozornosti izhaja iz širše privlačnosti športa in širjenja vpliva igralnic.

Jasno je, da obstaja neposredna povezava med igrami na srečo in dogovorjenim rezultatom tekem.

Če ne bi bilo finančnega partnerja, interes za projekt aranžmaja ne bi obstajal.

Pri sprejetju uredbene odločbe št. 3.688/1941 je bil v Sloveniji igranje iger na srečo sprva obravnavano kot kazniva dejanja, kategorizirana kot "manjša kazniva dejanja" manjše resnosti. Tam je bil staviti enačen z igrami na srečo.

Leta 2018 je vlada nekdanjega predsednika Michela Temerja prevzela vajeti in sprejela Zakon št. 13.756/2018, kar je prineslo novo obdobje zakonitosti pri stavah na športne dogodke.

Stave so bile tokrat izenačene z loterijami.

Čeprav je bila zagotovljena priložnost za športne stave, je zakon določal, da bo njegovo delovanje mogoče le prek prihodnje uredbe. Kot bi pokazal potek dogodkov, se ta dolgo pričakovana uredba do danes še ni materializirala.

Kot posledica te škodljive kombinacije (ki izhaja iz zakonodajne neaktivnosti) dovoljevanja stav na športne dogodke, hkrati pa prepovedovanja njihove obratovanja na nacionalnem ozemlju, se je razvila situacija, v kateri stavništvo v državi cveti -in to precejšnje- medtem ko so STAVNICKE in spletne strani tuje. Ta scenarij se je razvil zaradi združitve permisivne zakonodaje in nesposobnosti izkoriščanja takšnih dejavnosti doma, kar je privedlo do sedanje pokrajine.

V tem primeru ostajajo upravljavci hiš/spletnih mest povsem nezavedni slovenske zakonodaje in pravnega sistema, obenem pa so zaščiteni pred nacionalnim nadzorom ter obdavčitvijo. Tako delujejo izven okvira slovenskega pravnega sistema, se izmikajo pregledu in finančnim obveznostim znotraj države.

O posledicah teh ukrepov bo zapisano v drugem članku, ki bo objavljen v tej rubriki.

Resnica je, da je s povečanjem stav na športne dogodke naravno, da postajajo spodbude za manipulacijo iger in izidov vse bolj zahrbtni. S popularnostjo stav na šport se še naprej krepi tudi skušnjava po vplivanju in prirejanju tekem. Ta žalostna realnost je povzročila resne skrbi v panogi, saj je integriteta športnih dogodkov ogrožena. Vzpon brezvestnih posameznikov, ki želijo izkoristiti sistem, je zasenčil čistost in poštenost športnih igrišč, ki jih imamo radi. Ključno je, da se sprejmejo ukrepi za odpravo te temne plati stav na športnih dogodkih in zagotovi ohranitev pravega bistva športnega tekmovanja.

Na koncu je zdaj na mizi več denarja, ki ga je mogoče uporabiti za izvajanje vpliva na posameznike, povezane s športom, in jih privabiti k sodelovanju v (proti)športnih dogovorih. V končni fazi je ta novo pridobljeno bogastvo ustvarilo priložnosti za manipulacijo tistih, ki so vključeni v športni svet.

Ni čudno, da smo nedavno priče razvoju Operacije Najvišje Kazni, ki je trenutno v drugi fazi. Ta vztrajna preiskava je pritegnila veliko pozornosti zaradi svojega obsega in posledic. Jasno je, da so oblasti zavezane odkrivanju in preganjanju tistih, ki so vpleteni v kriminalne dejavnosti. Napredek, dosežen v tej operaciji, je dokaz vztrajnih prizadevanj organov pregona. Med nadaljnjim potekom preiskave se pričakuje, da bodo nadaljnje razkritja razjasnila obseg nepravilnosti in prinesla pravičnost tistim, ki so bili prizadeti.

Poleg tega preverite: Športne prevare pri stavah: Preiskava nogometnih športnikov.

Kljub pomanjkanju regulacije športnih stav je manipulacija iger in izidov ostro obsojena na različnih področjih. Takšne nezakonite dejavnosti ogrožajo integriteto športnih dogodkov ter omadežujejo zaupanje in pošteno igro, ki sta ključna za športni svet. Posledično so oblasti in organi upravljanja okrepili svoje napore za boj proti prevaram pri rezultatih, sprožili obsežne preiskave in uvedli stroge kazni, da bi odvrnili posameznike od sodelovanja v teh prevarantskih praksah.

Glede nogometa posebej, posamezniki, ki so vpleteni v sheme dogovarjanja o rezultatu, se lahko soočajo z disciplinskimi sankcijami, civilnimi in zaposlitvenimi posledicami ter tudi s kazenskimi sankcijami. Manipulacija igre ne ogroža le integritete športa, ampak ogroža tudi zaupanje navijačev in deležnikov. Ključno je, da vsi udeleženi, od igralcev do uradnikov, spoštujejo vrednote poštenega tekmovanja in športnosti. Vsak poskus sodelovanja pri nezakonitih dejavnostih lahko ima hude posledice, ki segajo od prepovedi in kazni do kazenskega pregona. Da bi zagotovili čistost nogometa in ohranili njegovo bistvo, je treba sprejeti stroge ukrepe za boj proti dogovarjanju o rezultatu, s sodelovanjem med oblastmi, organi upravljanja in pravosodnimi organi. Samo skozi združene napore lahko zaščitimo integriteto igre in ohranimo ravnotežje med vsemi.

Posamezniki, ki so se vpletali v sheme manipulacije rezultatov, so bili z vidika kazenskega prava izpostavljeni kaznim, opisanim v določbah členov 41-C, 41-D in 41-E Zakona št. 10.671/03, ki so bili vključeni v Statut navijačev športa, in nato ponovljeni v členih 198, 199 in 200 nedavno sprejetega Splošnega športnega zakona (Zakon št. 14.597/2023).

Kaj pravi zakon?

 • Umetnost. 41-C.
  Zahtevanje ali sprejemanje, zase ali za druge, kakršne koli denarne ali nedenarne koristi ali obljube koristi, s ciljem spreminjanja ali ponarejanja izida športnega tekmovanja ali povezanega dogodka. Kazen - zaporna kazen od 2 (dve) do 6 (šest) let in denarna kazen.
 • Umetnost. 41-D.
  Da bi spremenili ali ponaredili izid športnega tekmovanja ali povezanega dogodka s tem, da dajemo ali obljubljamo materialno ali nematerialno korist: Kazen - zaporna kazen od 2 (dveh) do 6 (šest) let in denarna kazen.
 • člen 41-E.
  Z namenom prevara ali v kakršnikoli obliki prispevati k prevari izida športnega tekmovanja ali povezanega dogodka: Kazen - zaporna kazen od 2 (dveh) do 6 (šest) let in denarna kazen.
 • Umetnost. 198.
  Zahtevati ali sprejeti, zase ali za druge, finančno ali nefinančno prednost ali obljubo prednosti v zameno za kakršno koli dejanje ali opustitev namenjeno spreminjanju ali ponarejanju izida športnega tekmovanja ali povezanega dogodka.

  Kaznovanje - zaporna kazen, ki se giblje od 2 (dveh) do 6 (šest) let, skupaj z denarno kaznijo.
 • Umetnost. 199.
  Podariti ali obljubiti materialno ali nematerialno korist z namenom spreminjanja ali popačenja izida športnega tekmovanja ali povezanega dogodka.

  Kazen - zaporna kazen, ki se giblje od 2 (dveh) do 6 (šestih) let, skupaj s finančno kaznijo.
 • Umetnost. 200.
  Prevara pri manipulaciji ali pomoč pri manipulaciji s izidom športnega tekmovanja ali katerega koli povezanega dogodka, na kakršen koli način.

  Kaznovanje - zaporna kazen, ki se giblje od 2 (dveh) do 6 (šestih) let, skupaj s finančno globo.

V okviru disciplinskega področja so v slovenskem kodeksu za športno pravosodje (Člen 241, Člen 242, Člen 243 in Člen 243-A), Splošnem pravilniku o tekmovanjih pri Slovenski nogometni zvezi (SNZ) in etičnem kodeksu FIFA predvidene upravne sankcije. Te sankcije imajo potencial za vodenje do doživljenjske prepovedi športa.

Kaj pravi zakon?

 • Umetnost. 241.
  Da bi sodniku ali pomočniku sodnika obljubili ali ponudili kakršno koli prednost z namenom vplivati na izid tekme, tekmovanja ali podobnega dogodka.

  Kazen - globe, od 100,00 € (sto evrov) do 100.000,00 € (sto tisoč evrov) in odstranitev.

  Enaka kazen se bo naložila tudi: I - vmesniku; II - arbitru in pomočnemu sodniku, ki sprejmeta prednost.
 • Umetnost. 242.
  Da bi dali ali obljubili neupravičeno prednost članu športne organizacije, uradniku, trenerju, športniku ali kateri koli fizični osebi, omenjeni v členu 1, odstavek 1, VI, z namenom vplivanja na izid tekme, tekmovanja ali ekvivalenta na kakršen koli način.

  Kazen - denarna kazen v višini od 100,00 € (sto reaisov) do 100.000,00 € (sto tisoč reaisov) ter odstranitev. Enako kazen nosi tudi posrednik.
 • Umetnost. 243.
  Namenoma delovati na škodljiv način za podprto ekipo.

  Kazen - globa, ki se giblje od 100,00 € (sto evrov) do 100.000,00 € (sto tisoč evrov), in suspenz za obdobje od sto osemdeset do tristo šestdeset dni.

  1. Če je prekršek storjen z nakazilom ali obljubo kakršne koli ugodnosti, se kazen izreče v obliki suspenza za obdobje od tristo šestdeset do sedemsto dvajset dni in izločitve v primeru ponovitve, poleg denarne kazni v višini od 100,00 € (sto evrov) do 100.000,00 € (sto tisoč evrov).

  Člen 2: Posameznik, odgovoren za obljubo ali prednost, bo podvržen kazni odstranitve, poleg globe v višini od 100,00 evrov (sto evrov) do 100.000,00 evrov (sto tisoč evrov).
 • Umetnost. 243-A.
  Vključevanje v neetično vedenje za manipulacijo izida tekme, tekmovanja ali enakovrednega dogodka, v nasprotju s športnim duhom.

  Kazen - denarna globa od 100,00 € (sto evrov) do 100.000,00 € (sto tisoč evrov) ter suspenz za šest do dvanajst tekem, izpitev ali njihove enakovrednosti, če storijo športnik, tudi kot rezerva, trener, zdravnik ali član tehničnega osebja, ali za obdobje od sto osemdeset do tristo šestdeset dni, če storijo katera koli druga fizična oseba, ki je predmet tega kodeksa; v primeru ponovitve bo kazen eliminacija.

  Če se želeni rezultat doseže s postopkom, ima odločevalni organ pooblastilo, da razveljavi tekmo, test ali enakovredno dejavnost, kjer so kazni v razponu od denarne globe v višini 100,00 € (sto slovenskih reaisov) do 100.000,00 € (sto tisoč slovenskih reaisov), skupaj s suspenzom od dvanajst do dvaindvajset tekem, testov ali enakovrednih dejavnosti, če jih storijo športniki, vključno s rezervami, trenerji, zdravniki ali tehničnim osebjem, ali za obdobje od tristo šestdeset do sedemsto dvajset dni, če jih stori katera koli druga oseba, ki je predmet tega kodeksa; v primeru ponovnega kršenja bo kazen izključitev.

Poleg tega se lahko posamezniki, ki se vključujejo v takšna dejanja, soočajo s civilnimi posledicami, kot je obveznost plačila odškodnine morebitno prizadetim institucijam, pa tudi zaposlitvenimi posledicami, kot je odpoved pogodbe iz upravičenega razloga, ki jo izvede ustrezni delodajalec (ki je lahko nogometni klub, nacionalna arbitražna komisija Slovenske nogometne zveze ter različne druge entitete, ki delujejo v nogometni industriji).

Z običajno zakonodajo v zvezi z manipulacijo rezultatov je zdaj odgovornost prenesena na nadzorne in odločevalske/izvršilne organe, da uveljavljajo regulatorna in pravna določila. Njihova dolžnost je zagotoviti dosledno izvajanje in uporabo pravil in predpisov ter odgovornost tistih, ki se ukvarjajo z vsakršno obliko manipulacije rezultatov. Poudarek naj bo na ohranjanju poštenosti, integritete in preglednosti na vseh področjih, kjer se določajo rezultati. Z odločnimi ukrepi proti kršitvam imajo te pristojnosti ključno vlogo pri varovanju verodostojnosti in zaupanja v sistem.

Hkrati je odgovornost klubov, zvez in vseh vpletenih v šport, da krepijo kulturo spoštovanja nepredvidljivosti tekem. Poleg tega je ključno, da ekipe, združenja in posamezniki, povezani s športom, aktivno spodbujajo podnebje, ki ceni negotovost, ki je samoumevna pri športnih dogodkih. Klubi, zveze in vsi deležniki na področju športa imajo nalogo, da dajejo prednost kultiviranju kulture, ki prepoznava in sprejema nepričakovane izide, ki se lahko pojavijo na katerikoli tekmi. Poleg tega je ključno, da športne organizacije in posamezniki, povezani s tem področjem, spodbujajo okolje, ki ceni nepredvidljivo naravo tekem. Ključnega pomena je, da se klubi, zveze in vsi posamezniki, ki se ukvarjajo s športom, zavežejo k vzpostavitvi kulture, ki poudarja pomen priznanja inherentne nepredvidljivosti vsake tekme.

Po drugi strani se pričakuje, da bo sedanja uprava vzpostavila predpise za športne stave, s čimer bo utrdila okvir, ki ga je uvedel Zakon št. 13.756/2018. Cilj vlade je ustvariti strukturirano in pregledno okolje za to industrijo, zagotavljanje poštenih praks in zaščito interesov tako operaterjev kot stav. Z jasnimi smernicami in nadzornimi mehanizmi si prizadevajo spodbujati odgovorno igralništvo ter preprečevati morebitna tveganja, povezana z pretiranimi stavami. Poleg tega bo ta regulativni okvir prispeval k rasti trga športnih stav, privabljal naložbe in ustvarjal zaposlitvene priložnosti. S pravilno izvedbo in izvajanjem teh predpisov se lahko vlada osredotoči na gospodarski potencial tega sektorja in obenem varuje integriteto športnih tekmovanj.

Predsedstvo je že prejelo predlog za začasni ukrep iz Ministrstva za finance. Bomo pazljivo spremljali!

Komentiraj

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena s zvezdico.

OBJAVI

Primerjava STAVNIC

Izberite največ 3 hiše.

Primerjaj