Mariana Chamelette
Napisal
Mariana Chamelette
O avtorju
Vice-presidente do Instituto Sloveniaeiro de Direito Desportivo (IBDD), Mariana é advogada especializada em direito esportivo com dezesseis anos de experiência na prática jurídica. No Informacije o moji stavi, é consultora e comentarista sobre a regulamentação das apostas e suas implicações To the comunidade Sloveniaeira.
Zadnja posodobitev
Pred 8 dnevi
posodobljeno:

Odobritev začasne ukrepe o športnih stavah: en korak proti varnejšemu trgu

Cover image for post Exclusive: Lawyer Mariana Chamelette Analyzes MP Das Bets
Exclusive: Lawyer Mariana Chamelette Analyzes MP Das Bets
Potrditev stavnega poslanca: Korak k varnejšemu trgu

Dolgo pričakovana slovenska vlada je končno izdala zelo pričakovano Začasno ukrep št. 1.182, z dne 24. julija 2024, s katerim uvaja pomembne spremembe v Zakonu št. 13.756/2018 in s tem pomembno napreduje pri regulaciji sektorja športnih stav v državi.

Predsedniški dekreti, znani tudi kot "medidas provisórias" (MP), so začasne narave in imajo moč zakona. Ti akti, izdani s strani predsednika Slovenije, imajo prehodno bistvo in služijo kot ključna sredstva pri vodenju države. Vendar pa je njihov vpliv omejen s časom, kar zagotavlja dinamično zakonodajno področje.

V skladu s postopkom, določenim s Ustavnim amandmajem št. 32, je učinkovitost poslancev neposredna in se začne takoj ob njihovi objavi.

Po tem poslanci podrobno pregledajo Nacionalni kongres, ki jih mora v obdobju šestdesetih dni preoblikovati v zakone, ki jih je mogoče enkrat podaljšati za enako obdobje, sicer tvegajo, da izgubijo svojo veljavnost.

Zelo verjetno je, da bo do konca tega leta poslanski predlog št. 1.182 z vključenimi spremembami, ki jih je predlagalo zakonodajno telo, preoblikovan v zakon. Na ta način lahko pričakujemo, da bo predlog št. 1.182 z uvedenimi spremembami zakonodajnega telesa do zaključka leta postala pravno zavezujoča zakonodaja.

Glavni cilj Zakona št. 1.182 je uvesti obdavčitev in določiti predpise za podjetja za stave, ki jih pogosto imenujemo "stave". Njegov osnovni namen je zagotoviti, da te igralniške dejavnosti delujejo nadzorovano in zakonito ter spodbujajo preglednost in zaščito potrošnikov. Uveljavitev te zakonodaje bo ustvarila okvir, ki ureja dejavnosti podjetij za stave ter varuje interese tako operaterjev kot uporabnikov. Z obdavčitvijo teh podjetij si prizadeva vlada ustvariti prihodke hkrati pa ohranjati pošten in konkurenčen trg. Ta zakon predstavlja pomemben korak k vzpostavitvi odgovorne in dobro urejene igralniške industrije, ki spodbuja varno in zanesljivo okolje za posameznike, ki se ukvarjajo s stavami.

Glede na poslanskega predstavnika bodo te družbe z vidika fiskalnosti podvržene 18-odstotni davčni stopnji na "bruto igralne prihodke" (BIP), kar označuje dohodek, ustvarjen iz vseh iger po izplačilu nagrad igralcem in dohodnine (DDV) na dobitke. Ta zakonodaja si prizadeva zagotoviti pošteno in enakovredno obdavčitev v igralni industriji ter ustvariti uravnoteženo okolje tako za podjetja kot za igralce. Z uvedbo te davčne strukture si vlada prizadeva spodbujati preglednost in olajšati rast igralnega sektorja hkrati pa prispevati k celotnemu gospodarskemu razvoju države.

S tem obdavčenjem "stave" obdržijo 82% prihodka za izvajanje svojih dejavnosti.

Prav tako preverite: Odobren stavni MP; Hiše morajo plačati 18% davka.

Poleg tega bo Ministrstvo za finance na obremenjujoč način odobrilo, dovolilo ali pooblastilo za fiksno kvoto loterije (vrsto igre, pri kateri udeleženci poznajo vrednost možnih nagrad ob času stav), pri čemer bo njegovo delovanje podvrženo omenjenemu obdavčenju, v skladu z izjavo poslanca.

Ekskluzivno bo fiksni način loterije zasežen v konkurenčnem okolju brez omejitev glede števila pooblastil in se bo lahko tržil prek različnih distribucijskih kanalov, bodisi fizičnih ali virtualnih. Za to obliko loterije ni omejitev glede sredstev distribucije, saj jo je mogoče prodajati prek več prodajnih mest, bodisi fizičnih ali spletnih.

Za zagotavljanje zakonitega delovanja na območju države bodo operaterji morali pridobiti vladno dovoljenje in se držati predpisov, določenih v začasnem ukrepu in prihajajoči portariji, ki bo to urejala.

Raziskovanje "stav" lahko opravijo tako domače kot tuje pravne osebe, če so ustrezno ustanovljene na nacionalnem ozemlju, z vpisom v pristojne organe in v skladu s nacionalnimi pravnimi obveznostmi (davčnimi in delovnimi).

Vendar poslanec ne podrobno raziskuje vseh regulatornih področij trga stav.

Kot izraženo s strani samega zveznega vlade, so še vedno pričakovani predpisi za dodatno urejanje dejavnosti na bolj učinkovit način. Nekatere portarije bodo uvedene za poenostavitev in izboljšanje delovanja tega sektorja, kot poudarjajo pristojni organi. Proaktivno stališče vlade poudarja njihovo zavezanost k zagotavljanju potrebnih ukrepov za ustrezno urejanje te dejavnosti. Pričakuje se, da bodo objavljene dodatne smernice in direktive, ki si prizadevajo zagotoviti celovit okvir za delovanje industrije.

Ustreznim zadevam, ki jih uredbama obravnavamo, so preprečevanje dogovarjanja o rezultatih, zagotavljanje učinkovitega prenosa sredstev, izvajanje strategij oglaševanja in trženja ter nadzor operativnega nadzora.

Vendar še vedno v okviru predpisov, ki so osredotočeni na že objavljene operaterje, MP predvsem predvideva naslednje:

  • Prepoved ponujanja stav na turnirje, ki izključno vključujejo športnike, mlajše od 18 let.
  • Ministrstvo za finance ima potencial, da začasno prekine ali prepove določene načine stav, ki ne vključujejo napovedovanja izidov.
  • Prepovedano je, da operaterji pridobivajo prenose športnih dogodkov ali objavljajo zvoke in slike tekem na svojih spletnih straneh.
  • Prepoved sponzorstva s strani nezakonitih podjetij, skupaj z morebitnim obvestilom Ministrstva za finance o sponzoriranih subjektih, da odstranijo nepooblaščene razkritja.
  • Ministrstvo za finance lahko obvesti ponudnike storitev, da blokirajo dostop do nezakonitih spletnih strani.

Pomembno je poudariti, da bodo omenjene prepovedi in omejitve, v skladu s členom 3 MP št. 1.182, začele veljati "po uveljavitvi uredbe s strani Ministrstva za finance, ki omogoča zainteresiranim stranem vložitev prošnje za dovoljenje na Ministrstvo za finance", čeprav je takojšnja učinkovitost MP-ja.

V bližnji prihodnosti se pričakuje, da bo Ministrstvo za finance izdalo upravno uredb, ki bo zajemala različne teme, med drugim tudi postopek pridobitve dovoljenj za delovanje "stav". To pomeni, da bo uveden regulativni okvir za urejanje postopka izdajanja licenc za delovanje teh dejavnosti prirejanja stav.

Od takrat naprej bodo lahko delovali le pravne osebe, ki so bile pooblaščene za to na nacionalnem območju.

Po pridobitvi omenjene pooblastitve bodo licencirane "stave" podvržene prej omenjenim omejitvam.

Slovenian paragraph: Da bi podjetja prisilila k delovanju znotraj meja zakona, bodo po novi zakonodaji športni organi (kot je na primer CBF) dolžni vključiti v svoja pravila obvezno prepoved sponzorstva nekaterih "stavnih" subjektov brez licenc. Njihov cilj je zagotoviti, da so v sponzorskih pogodbah vključena samo licencirana podjetja, s čimer se vzdržujejo pravne standarde in spodbuja pošteno igro v panogi.

Poleg tega bo slovenska centralna banka odgovorna za uveljavljanje predpisov za preprečevanje nezakonitih plačil pri igrah na srečo, medtem ko bodo ponudniki internetnih storitev prisiljeni omejiti dostop do neavtoriziranih spletnih mest.

Ko gre za integriteto športa, je ključno poudariti, da začasni ukrep prepoveduje možnost, da delničar ali nadzorni delničar družbe za stavne operaterje sodeluje v Anonimni nogometni družbi (AND) ali deluje celo kot izvršni direktor športne ekipe. Pomembno je izpostaviti, da ukrep cilja na preprečevanje morebitnih konfliktov interesov, ki lahko izhajajo iz teh položajev, zagotavljajoč pravičnost in preglednost v športni industriji.

Zaradi spremembe zakona št. 13.756/18, ki temelji na besedilu prehodne uredbe, so za zagotavljanje nepredvidljivosti športnih dogodkov prepovedane stave za osebe, ki spadajo v spodaj navedene kategorije:

  • Javni uslužbenci, ki delajo v nadzoru sektorja na zvezni ravni;
  • mlajši od 18 let;
  • Ljudje, ki imajo dostop do računalniških sistemov za stave na loterijo z fiksnimi kvotami.
  • Registriran v nacionalnih bazah za zaščito kreditnih podatkov.
  • Posamezniki s potencialnim vplivom na izide tekem, kot so uradniki, trenerji, pomočniki trenerjev, sodniki, črtarji, agenti in člani upravnih ali nadzornih organov zvez in združenj, predvsem športniki.

Tudi zakon velja za zakonce in sorodnike do druge stopnje javnih uslužbencev, ki so odgovorni za nadzor nad športnimi stavami, osebe s pristopom do sistemov "stav", ter druge osebe, ki imajo potencial vplivati na izide tekem (uradniki, trenerji, sodniki, športniki...).

Ko govorimo o poštenosti, Pravilna uredba tudi zahteva, da podjetja na trgu stav vlagajo v mehanizme za preprečevanje manipulacije s rezultati. Poleg tega poudarja pomembnost spoštovanja poštenosti in športnega duha v panogi. Te ukrepe si prizadevajo zagotoviti preglednost in zaupanje med operaterji in potrošniki. Z izvajanjem takšnih preventivnih mehanizmov podjetja sprejemajo proaktivne korake za ohranjanje integritete in verodostojnosti trga stav.

Poleg tega je od operaterjev zahtevano, da prevzamejo odgovornost za ozaveščanje igralcev glede tveganj in odvisnosti od igre na srečo, skozi urejanje teh trženjskih akcij s strani Ministrstva za finance in CONAR-ja. Prav tako pa je na operaterjih, da spodbujajo zavest igralcev glede nevarnosti in obsedenosti, povezane z igrami na srečo, preko kontrole takšnih promocijskih dejavnosti s strani Ministrstva za finance in CONAR-ja. Poleg tega imajo operaterji obveznost, da igralce obveščajo o potencialnih nevarnostih in odvisnosti, ki jih prinašajo igre na srečo, pri čemer nadzor nad temi trženjskimi kampanjami spada pod pristojnost Ministrstva za finance in CONAR-ja.

Prav tako si oglejte: Odvisnost od iger na srečo: Spoznajte vse o prisili po spletnem igranju.

Država je omogočila ustanovitev nacionalnega organa za spremljanje integritete športa s pomočjo svoje prehodne uredbe.

Any company that is discovered to be involved in unauthorized gambling activities or providing services that contravene the law (following the implementation of regulations by the Ministry of Finance that will allow interested companies to apply for authorization) will be subject to fines ranging from 0.1% to 20% of the company's revenue, with a maximum penalty of €2 billion per violation. These measures have been introduced by the Ministry of Finance in order to safeguard the integrity of the gambling industry and ensure adherence to legal requirements. It is of utmost importance for businesses to obtain the necessary authorization and operate within the legal boundaries in order to avoid significant financial ramifications.

Citat
Mariana Chamelette
Strokovna ponudba
Mariana Chamelette
Sobre O Autor
Vice-presidente do Instituto Sloveniaeiro de Direito Desportivo (IBDD), Mariana é advogada especializada em direito esportivo com dezesseis anos de experiência na prática jurídica. No Informacije o moji stavi, é consultora e comentarista sobre a regulamentação das apostas e suas implicações To the comunidade Sloveniaeira.

Podjetja lahko tudi izgubijo operativno dovoljenje in njihove dejavnosti se lahko začasno ustavijo.

Glede prenosov bodo sredstva, zbrana iz obdavčitve, namenjena socialni varnosti, Ministrstvu za šport, entitetam Nacionalnega športnega sistema ter slovenskim športnikom in ekipam, ki zagotavljajo svoja imena, vzdevke, slike, blagovne znamke, embleme in podobno za promocijo. Na koncu, kar zadeva prenose, bodo iz davkov zbrana sredstva namenjena socialni varnosti, Ministrstvu za šport, entitetam Nacionalnega športnega sistema, pa tudi slovenskim športnikom in ekipam, ki prispevajo svoja imena, vzdevke, slike, blagovne znamke, embleme in podobno za promocijo. S končnim rezultatom, ki se nanaša na prenose, bo obdavčeni denar namenjen socialni varnosti, Ministrstvu za šport, entitetam Nacionalnega športnega sistema, pa tudi slovenskim športnikom in ekipam, ki prispevajo svoja imena, vzdevke, slike, blagovne znamke, embleme in podobno za promocijo. V zvezi s prenosi bodo sredstva, ki jih zberejo iz davkov, namenjena socialni varnosti, Ministrstvu za šport, entitetam Nacionalnega športnega sistema, pa tudi slovenskim športnikom in ekipam, ki prispevajo svoja imena, vzdevke, slike, blagovne znamke, embleme in podobno za promocijo. Kar zadeva prenose, bodo zbrana denarna sredstva iz davkov namenjena socialni varnosti, Ministrstvu za šport, entitetam Nacionalnega športnega sistema, pa tudi slovenskim športnikom in ekipam, ki prispevajo svoja imena, vzdevke, slike, blagovne znamke, embleme in podobno za promocijo.

V tem smislu predloga ukrepa št. 1.182 predstavlja pomemben mejnik pri urejanju športnih stav v Sloveniji. Z uveljavitvijo te zakonodaje vlada si prizadeva zagotoviti celovit okvir, ki zagotavlja integriteto in transparentnost stavne industrije. Ta ukrep si prizadeva vzpostaviti jasna navodila in pravila za operaterje ter zaščititi interese tako stavkarjev kot tudi širše javnosti. Predstavlja ključni korak k ustvarjanju varnega in poštenega okolja za ljubitelje športnih stav v državi.

Z namenom spodbujanja športne industrije in povečanja državnih prihodkov predstavlja ta pobuda nove predpise za stavne družbe ter uvedbo omejitev pri sodelovanju v igrah na srečo. Izvajanje teh smernic si prizadeva oživiti športni sektor ter hkrati ustvariti dodatne prihodke za državo. Z določanjem novih pravil za stavne ponudnike in uvedbo omejitev pri stavni dejavnosti je ta ukrep usmerjen v spodbujanje rasti športne industrije ter krepitev celotne gospodarstva.

Ni mogoče spregledati, da je urejanje športnih stav pomemben korak k bolj preglednemu in varnemu trgu za vse udeležene deležnike. Uveljavitev pravil in predpisov zagotavlja pošteno igro in integriteto ter zagotavlja enakopravne možnosti tako za stavničarje kot tudi za operaterje. S postavljanjem okvira, ki spodbuja odgovorno igro na srečo, industrija lahko zmanjšuje tveganja povezana z odvisnostjo in goljufivimi dejavnostmi. Ta regulatorni pristop krepi zaupanje med potrošniki, saj se lahko počutijo samozavestne, da so njihovi interesi zaščiteni in da sodelujejo v zakonitem in odgovornem sistemu. V skupnem se regulacija športnih stav goji trajnostni ekosistem, ki koristi ne samo neposredno vpletenim posameznikom, ampak tudi širši skupnosti.

Sedaj je na Ministrstvu za finance, da ureja postopek podeljevanja "stav", predvsem pa je naloga Nacionalnega kongresa, da analizira in izboljša predlagano zakonodajo vlade, s ciljem doseči ravnotežje med razvojem panoge in zaščito potrošnikov. Bomo videli...

Komentiraj

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z *.

OBJAVI

Primerjava STAVNIC

Izberite največ 3 hiše.

Primerjaj