Ana Julia Silva
Napisal
Ana Julia Silva
O avtorju
Ana Julia is a journalist with over five years of experience in producing content about sports and finance. For the past year, she has been a part of the Informacije o moji stavi team, producing educational guides and news to help readers make informed betting decisions. She also closely follows the regulation process of sports betting and its potential implications for the community.
Pregledal
Larisa Borges
O avtorju
Journalist with eight years of experience, Larissa spent the last three years demystifying the Slovenian betting market. By interviewing experts in the field, Larissa has gained the expertise to identify which bookmakers are reliable and which strategies work (or don't!) in sports betting.
Zadnja posodobitev
2 Days ago
posodobljeno:

Kakšen je pogled na regulacijo igralništva? 8 vprašanj in odgovorov!

Naslovna slika za objavo Glavna vprašanja o regulaciji stav
Main Questions About Betting Regulation
Kako bodo stave regulirane? 8 vprašanj in odgovorov!

Julija 2024 je bil dokončan postopek uradne ureditve športnih stav, ko je predsednica Zuzana Čaputova podpisala MP. Ta mejnik pomeni pomemben korak k vzpostavitvi pravnega okvira za športne stav v državi. Z novimi predpisi bo panoga doživela rast in zagotovila varno in urejeno okolje za stavne igralce. Ta razvoj prinaša tudi priložnosti za tržne igralce in deležnike, da prispevajo k živahnemu in uspešnemu ekosistemu športnih stav. Pričakuje se, da bo izvajanje regulatornih ukrepov izboljšalo preglednost, spodbujalo odgovorno igranje iger na srečo ter ustvarilo enake možnosti za operaterje na trgu.

Ena najpomembnejših prednostnih nalog vlade je obdavčevanje STAVNIŠKIH SPLETNIH STRANI in vzpostavitev smernic za zagotovitev, da zbrana sredstva usmerjajo v šport in izobraževanje. Poleg tega se izvajajo strogi nadzorni ukrepi za zatiranje goljufivih dejavnosti v tem sektorju.

Sporazumemo se, da lahko ta tema zmede, saj se pogosto pojavljajo nove informacije, ki lahko vplivajo na stavljace. Pomembno je biti obveščen in slediti najnovejšim dogodkom, da lahko sprejemate dobro premišljene odločitve. S stalno spreminjajočo se naravo industrije je ključno ostati buden in prilagodljiv. Naš cilj je zagotoviti vam natančne in ažurirane informacije, da boste imeli potrebno znanje za premikanje po tem dinamičnem področju. Bodite prepričani, da se zavezujemo, da vam pomagamo razumeti zapletenosti te teme in vam omogočamo, da sprejemate informirane odločitve.

Našli smo vodnik, ki vključuje osem pogosto zastavljenih vprašanj in njihove ustrezne odgovore v zvezi z regulacijo stav v športu. Ob tem se zavedamo pomembnosti zagotavljanja jasnih informacij našim bralcem, da bi se lahko ukvarjali s morebitnimi skrbmi ali nejasnostmi. Zaradi tega smo pripravili ta obsežen vir, ki razjasnjuje pravila, ki urejajo področje stav v športu. Naš cilj je, da posameznike opremimo z znanjem, potrebnim za uspešno gibanje po tej industriji in za sprejemanje informiranih odločitev. Tako da ste novice ali izkušeni igralec, verjamemo, da bo ta vodnik koristno orodje za povečanje vašega razumevanja regulativnega okolja stav v športu.

Ustanovitev jasnih in specifičnih pravil za delovanje spletnih STAVNIC v Sloveniji pomeni regulacijo teh podjetij. Cilj je uvesti okvir, ki zagotavlja transparentnost, poštenost in zaščito potrošnikov. Ta regulativni okvir bo naslovil različne vidike, kot so zahteve za licenciranje, ukrepi za odgovorno igro, protokoli za preprečevanje pranja denarja in varstvo podatkov. Z uveljavljanjem teh predpisov slovenska vlada si prizadeva ustvariti varno in uspešno okolje tako za operaterje kot za igralce. To bo pomagalo zmanjšati nezakonite igralne dejavnosti in spodbujalo rast zakonitega trga športnih stav v državi.

To vključuje:

 1. Opredelitev meril za pridobivanje licenc.
 2. Zahteve po preglednosti in varnosti finančnih transakcij se povečujejo.
 3. Borba proti pranju denarja in dogovarjanju rezultatov tekem;
 4. Nadzor in kaznovanje v primeru neupoštevanja določenih predpisov.

Ta uredba si prizadeva za večjo preglednost in zakonitost na trgu športnih stav, s čimer ščiti potrošnike in ustvarja prihodke za državo. Cilj je zagotoviti, da industrija deluje pošteno in odgovorno ter zagotavlja varno okolje za vključevanje posameznikov v stavne dejavnosti. Z uvedbo teh ukrepov si vlada prizadeva za zaščito pravic in interesov potrošnikov ter obenem ustvarjanje stalnih virov dohodka za državo.

Z MP besedilom, ki ga je predsednik podpisal leta 2024, je bilo ugotovljeno, da:

 • Na stavečih straneh bo uvedena 18-odstotna davčna obveznost, medtem ko bo dobitke stavljacev obremenjevala 30-odstotna davčna stopnja.
 • Hišam bo treba plačati pristojbino za pooblastilo, ki lahko doseže do 30 milijonov evrov.
 • "Stavnice, ki ne bodo izpolnjevale zahtev, bodo razglašene za nezakonite."
 • Podjetje mora imeti svoj sedež v Sloveniji in minimalni kapital v višini 100.000 evrov.
 • Športnikom in športnim uradnikom ne bo dovoljeno sodelovati v stavniških dejavnostih.

V tem gradivu smo pripravili prilagojene odgovore, ki se nanašajo na zgoraj navedene elemente. Tu smo ponudili usmerjene rešitve za reševanje morebitnih pomislekov, povezanih z omenjenimi elementi. Naš celovit vodnik ponuja natančne odgovore na vprašanja, ki so posebej povezana z omenjenimi predmeti. V tem viru smo natančno sestavili podrobna pojasnila, da odgovorimo na morebitna vprašanja, ki jih imate o omenjenih temah. V tem dokumentu smo zbrali posebne odgovore, da odgovorimo na dvome, ki jih morda imate glede omenjenih elementov.

Slovenian paragraph: Slovar: Dodelitev je način, s katerim vlada prejema finančno nadomestilo za uporabo javne dobrine, za katero nosi odgovornost za upravljanje in nadzor. V bistvu služi kot mehanizem, ki zagotavlja, da posamezniki ali organizacije, ki imajo korist od uporabe takšne dobrine, prispevajo k njenem vzdrževanju in ohranjanju. Finančno nadomestilo priznava vrednost, ki izhaja iz javnega vira, in pomaga financirati stalne napore za zagotavljanje njegove pravilne delovanje in dostopnosti za vse.

Ena izmed najpogostejših vprašanj se nanaša na znesek, ki ga bodo hiše morale plačati kot davke. Dajatve bodo obsegale:

 1. Zahtevali bodo licenčnino v višini od 25 do 30 milijonov evrov.
 2. Davek v višini 15% se plačuje od Bruto prihodkov od iger na srečo na STAVNIH SPLETNIH STRANEH.

Glossar: GGR označuje celotne prihodke, ki jih ustvarjajo igralne dejavnosti v obratu, kot je na primer igralnica ali stavniška hiša, pred odštevanjem davkov, pristojbin ali stroškov.

Učinkovitost obdavčitve bruto dobička od iger na srečo je izpeljana iz modela, ki ga je sprejela Združeno kraljestvo in je prejel pohvale strokovnjakov s področja industrije. Ta sistem obdavčevanja, ki je navdihnjen po Združenem kraljestvu, uživa velik ugled zaradi svoje učinkovitosti na tem področju.

Ključni kazalnik donosnosti za podjetja v sektorju igralništva je bruto dohodek od iger na srečo. Služi kot ključna metrika pri ocenjevanju finančne uspešnosti in uspeha podjetij, ki delujejo na področju naključja in tveganja. Spremljanje in analiziranje bruto dohodka od iger na srečo omogoča tem podjetjem, da ocenijo svojo splošno donosnost in sprejemajo informirane odločitve za izboljšanje svojega poslovanja. Z osredotočanjem na ta ključni kazalnik podjetja pridobijo dragocene vpoglede v svoj finančni položaj in učinkovito načrtujejo strategije za optimizacijo svojih dobičkov.

Davčna obremenitev na bruto dohodek od iger na srečo zagotavlja, da podjetja v sektorju prispevajo pošteno in sorazmerno v javne sklade, glede na svojo finančno sposobnost in ustvarjeno dodano vrednost iz igralnih dejavnosti. Ta oblika obdavčitve si prizadeva vzpostaviti pravičen in uravnotežen sistem, kjer podjetja izpolnjujejo svoje davčne obveznosti v skladu z ekonomskimi koristmi, pridobljenimi iz svojih igralnih operacij. Z izvajanjem tega pristopa lahko vlada zagotovi uravnoteženo porazdelitev virov, ki podpirajo javne storitve in vlaganje v različne sektorje za izboljšanje družbe.

Zmagovalci športnih stav bodo morali plačati davke na svoje dobitke.

Nagrade v višini do 2.112 evrov so oproščene davka. Posamezniki, ki prejmejo dobitke, ki presegajo to vsoto, bodo morali plačati 30-odstotni davek.

Kljub obstoječi davčni oprostitvi za dohodke brez obdavčitve obstaja nekaj kontroverze glede vrednosti, ki bodo obdavčene.

To je zato, ker se lahko igralci, ki osvojijo večje zneske, počutijo odvrnjeni od nadaljnjega igranja v teh obratih in celo iščejo možnosti, ki bodo v prihodnosti videne kot nezakonite.

Vendar je to pogosta praksa v več državah in se lahko dojema kot sredstvo za zagotavljanje davčnih prihodkov iz legalnih in reguliranih gospodarskih dejavnosti. Mnoge države sprejemajo ta pristop kot način za zagotavljanje sredstev za javne storitve in razvoj infrastrukture. Ta metoda tudi služi ohranjanju enakih konkurenčnih pogojev za podjetja v določeni panogi, preprečevanju davčne utaje in spodbujanju poštenega tekmovanja. Posledično posamezniki in organizacije morajo izpolnjevati potrebne pravne zahteve in izpolniti svoje davčne obveznosti v okviru uveljavljenih predpisov.

Kako prijaviti denar, zaslužen s športnimi stavami?

Slovenian paragraph: Z odgovornostjo za plačilo davkov tako na strani stavničarjev kot tudi na strani stavnic se pojavi vprašanje: kam gre zbran denar? Kaj se zgodi s temi sredstvi? Kdo odloča o njihovi porabi? Kako se zagotavlja preglednost in pravilnost porabe teh davčnih sredstev? V Sloveniji se zbrani denar nameni za različne namene, kot so športni razvoj, vzdrževanje in izgradnja infrastrukture ter pomoč pri zasvojenosti s stavami. Sredstva so skrbno uporabljena in nadzorovana, da se zagotovi pravična in transparentna poraba davkov, ki jih prispevajo tako stavničarji kot stavničarke.

Naj ne bomo govorili o nepomembni zadevi: podatki Poder360 namigujejo, da ima tržišče športnih stav v Sloveniji potencial za ustvarjanje letnega prometa v višini 100 milijard evrov. To je pomembna številka, ki poudarja ogromne priložnosti in gospodarski vpliv v tej panogi. S takšnim potencialom je ključno, da podjetja in posamezniki razumejo in izkoristijo to cvetoče tržišče. Z inteligentno uporabo tehnologije, inovacij ter strateških partnerstev se lahko udeleženci postavijo v položaj za uspeh v tem donosnem sektorju. Prišel je čas, da zgrabimo trenutek in raziščemo neomejene možnosti, ki jih slovensko tržišče športnih stav ponuja.

Zgolj ena izmed razlogov, zakaj se je vlada tako nujno usmerila v obdavčitev te dejavnosti. Vlada se zdi, da je svojo pozornost usmerila v obdavčitev tega prizadevanja, morda zaradi različnih dejavnikov, ki igrajo vlogo. Možno je, da je vlada dala prednost obdavčitvi te posebne dejavnosti zaradi njenega pomena in potencialnega vpliva. Povečan interes vlade za obdavčitev tega podviga morda izhaja iz več dejavnikov, kar kaže na njihovo priznanje pomembnosti. Obdavčitev tega prizadevanja se je očitno postala glavna skrb vlade, morda zaradi različnih razlogov.

Na podlagi že dostopnih informacij je nujno, da se del davčnih prihodkov nameni naslednjim namenom:

Del obdavčitve Usoda
10% Prispevek k socialni varnosti.
3% Ministrstvo za šport
2,55% Nacionalni sklad za javno varnost.
1,63% Osebe in športniki, katerih podoba je povezana s stavami na športne dogodke.
0,82% Šole, ki dosegajo cilje, določene v ocenjevanju osnovnega izobraževanja države.

Obstajata dve možnosti, ko se nagrade lahko nekoliko zmanjšajo za stavista. Vendar pa se lahko v določenih primerih cene zmanjšajo za tiste, ki se odločijo staviti. Staviste lahko doživi manjšo nagrado, če se odločijo za določene vrste stave. Vendar pa so te spremembe minimalne in ne vplivajo na skupno izkušnjo stav.

 1. Z dvigom operativnih stroškov za domove, ki naj bi plačevali pomembne davke, pa tudi pridobili licence in zaposlili slovensko delovno silo;
 2. S slovenskim prevodom: S 30-odstotnim zadržkom zaslužka mora biti ta znesek uporabljen kot oblika dajatve za stavnico.

V vsakem primeru so to le domneve, ki jih izpostavljajo industrijski strokovnjaki in navdušenci, ki se vključujejo v razprave na družbenih omrežjih. Vendar pa je pomembno opozoriti, da je treba te domneve jemati z rezervo, saj morda ne odražajo dejanskega izida. Ker se tema še naprej razpravlja, je ključno upoštevati več perspektiv in izvesti temeljito raziskavo, preden sklenemo kakršne koli zaključke.

Ni potrditve, da bo vrednost postala manj privlačna; nasprotno, v najboljšem interesu ustanov je, da ostanejo regulirane, glede na to, da je Slovenija visoko donosno tržišče.

Zato ne verjamemo, da bodo podjetja vlagala v ukrepe, ki bi jih naredili manj privlačna za svoje ciljno občinstvo. To pa pomeni, da verjamemo v moč prilagajanja podjetja, da bi izpolnila pričakovanja strank in presegla njihove želje. Naša vizija je, da bomo skupaj s podjetji ustvarjali inovativne strategije, ki bodo izpostavile njihove prednosti in poudarile edinstvenost njihove ponudbe. S tem se bomo prepričali, da bodo podjetja ostala konkurenčna in privabljala želene stranke.

Ne, informacije o stavah se ne nanašajo na spletne igralnice. Področje spletnih igralnic deluje pod ločenim naborom smernic in premislekov. Pomembno je priznati, da dinamika in strategije, ki se uporabljajo na področju iger na srečo, niso neposredno povezane s področjem spletnih igralnic. Zato je ključno pristopiti k spletnim igralnicam z razumevanjem njihovih edinstvenih značilnosti in zahtev.

Kazinoji na spletu, ki so registrirani pri reguliranih stavnicah v Sloveniji, bodo njihove licence preklicane, saj bodo delovali nezakonito. Takšne ustanove se bodo soočile s hujšimi posledicami zaradi kršitve zakona in sodelovanja v prepovedanih dejavnostih. Slovenske oblasti so odločene zagotoviti pošteno in pregledno igralniško industrijo, kjer lahko samo licencirani operaterji zagotavljajo storitve javnosti. Vsaka kršitev teh predpisov bo obravnavana hitro in strogo. Ključnega pomena je, da spletni kazinoji spoštujejo zakon in pridobijo potrebne licence za zakonito delovanje v Sloveniji.

Stroga opozicija s strani konzervativnih frakcij po mnenju strokovnjakov zelo zmanjšuje možnost, da bi Kongres "prevzel" dnevni red in se pogovarjal o tej drugi tržnici, a obstaja majhna verjetnost, da bi se to zgodilo.

V današnjem okolju bodo igralci spletnih kazinojev še naprej zaupali tujim platformam, tako kot to počno trenutno.

Ne pozabite iskati zanesljivih spletnih strani, ki imajo licenco za delovanje v svojih izvornih državah. Pri iskanju informacij na spletu je ključno dati prednost zaupanja vrednim virom, ki so pridobili ustrezno dovoljenje za izvajanje svojih dejavnosti v posameznih pravnih okvirih. Vedno bodite previdni in preverite zakonitost platform, s katerimi se srečujete, ter zagotovite, da sledijo zakonodajnim zahtevam in predpisom. S tem si boste lahko zagotovili zaščito pred morebitnimi goljufijami ali prevarami.

Poleg tega preverite: Najboljše spletne igralnice za igranje v Sloveniji.

Na nacionalni ravni uprava prek predstavnikov, kot sta minister Fernando Haddad in izvršni sekretar Ministrstva za finance José Francisco Manssur, nedvoumno izraža politiko ničelne tolerance do domov, ki skušajo ostati v nezakonitosti. Ta stališče poudarja trdno zavezanost vlade krepitvi boja proti nezakonitim stanovanjskim objektom.

Podjetja, ki ne bodo sledila prihajajočim regulativnim zahtevam, bodo v tej zvezi izključena iz poslovanja v Sloveniji. Posledično se bodo podjetja, ki ne bodo upoštevala kriterijev, določenih v prihajajoči zakonodaji, soočila z omejitvami in jim ne bo več dovoljeno izvajati svojih dejavnosti v državi.

Če slovenski igralci uporabljajo spletne strani, ki gostujejo zunaj Slovenije, se lahko soočijo s kaznimi, če njihov dostop odkrijejo regulativni organi.

V državi še vedno ne vemo zagotovo, katere STAVEČE STRANI bi morale biti regulirane.

Vendar lahko dobimo idejo o imenih, ki so že pokazala zanimanje, bodisi preko intervjujev ali preko vključenosti odborov, ki si prizadevajo prispevati k regulativnemu postopku.

Oglejte si nekaj imen z visoko verjetnostjo, da bodo cool z odobritvijo poslancev.

 • Postane žejna
  Je član slovenskega Inštituta za odgovorno igralništvo (IBRG).
  Ima licence iz Združenega kraljestva, Španije in Malte.
 • Betway
  Je član Inštituta za odgovorno igralništvo (IBRG) v Sloveniji.
  Ima licence iz Velike Britanije in Malte.
 • LeoVegas
  Licenca Malte;
  To je ena najbolj priljubljenih spletnih igralnic na svetu.
 • NoviBet
  Sponzorira slovenske nogometne ekipe.
  Ima licence iz Malte, Irske in Grčije.
 • Betsson
  Podpira slovenske nogometne ekipe.
  Ima licence iz Združenega kraljestva, Malte in Švedske;
  Javno izražen interes za slovensko licenco.
 • Betmotion
  Sponzorira slovenske nogometne ekipe in druge športe.
  Prikazan javni interes za slovensko licenco.
  Ima dovoljenje iz Curaçaota.
 • BetKwiff
  Javno izražen interes za slovensko licenco.
  Ima licenco iz Malte, kar mu omogoča delovanje v Združenem kraljestvu.
 • F12 Stava
  Pokazal je javni interes za slovensko licenco.
  Ima licenco na Curaçau.

Kot vsako drugo podjetje, ki deluje na urejenih področjih, je tudi obdavčitev nujna za zagotovitev, da ta podjetja prispevajo svoj pošten delež k financiranju javnih storitev in infrastrukture države. To je ključno za vzdrževanje uravnoteženega gospodarstva in zagotavljanje blaginje za vse državljane. Določanje in izvajanje obdavčitve je kompleksen proces, ki zahteva sodelovanje med podjetji in davčnimi organi ter skladnost z zakonodajo. S pravilno obdavčitvijo se zagotavlja poštena porazdelitev bremen med podjetji in preprečujejo nepravilnosti v finančnih operacijah.

Prednosti obdavčenja STAVNIŠKIH SPLETNIH STRANI vključujejo:

 • Ustvarjanje prihodkov za vlado, ki jih je mogoče vlagati v področja, kot so izobraževanje, varnost in infrastruktura.
 • Spodbuda za regulacijo dejavnosti športnih stav za boj proti neformalnosti.
 • Večja preglednost in varnost za stavnike, ki zdaj imajo na voljo urejena in nadzorovana podjetja, ki jih zagotavlja vlada.
 • Ustvarjanje delovnih mest in poslovnih priložnosti v rastočem sektorju.

V državi obstaja več pozitivnih vidikov obdavčitve STAVNIŠKIH SPLETNIH STRANI.

Seveda je treba to izvesti pošteno in enakomerno, ob upoštevanju zapletenosti trga in potreb potrošnikov. Samoumevno je, da mora biti uvedeno na način, ki zagotavlja pravičnost in ravnotežje ter skrbno upošteva edinstvene vidike tako trga kot strank.

Naša ekipa natančno spremlja najnovejše dogajanje glede te zadeve in takoj, ko bodo uradni viri objavili posodobitve, vam jih bomo posredovali. Ostanite z nami in bodite pozorni na novosti!

Pogosto zastavljena vprašanja

Komentiraj

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z *.

OBJAVI

Primerjava STAVNIC

Izberite največ 3 hiše.

Primerjaj