Ana Julia Silva
Napisal
Ana Julia Silva
O avtorju
Ana Julia is a journalist with over five years of experience in producing content about sports and finance. For the past year, she has been a part of the Informacije o moji stavi team, producing educational guides and news to help readers make informed betting decisions. She also closely follows the regulation process of sports betting and its potential implications for the community.
Zadnja posodobitev
2 Days ago
posodobljeno:

Stave na športne dogodke: slovenska vlada se odloči za enotno davčno stopnjo.

Naslovna slika za objavo Vlada se odloči za enotno stopnjo
Government Opts for Single Rate
Športne stave: slovenska vlada se je odločila za enotni tečaj

Obdobje javne obravnave v Sloveniji v zvezi s športnimi stavnimi igrami se je zaključilo 31. avgusta 2019. Slovenske oblasti so iskale mnenja in povratne informacije javnosti glede regulacije športnih stav v državi. Po temeljitem obdobju zbiranja mnenj je javna obravnava dosegla svoj rok, kar je vladi zagotovilo dragocene vpoglede in perspektive glede te zadeve. Ta vključujoč pristop je omogočil interesentom in državljanom, da izrazijo svoje misli in pomisleke ter prispevajo k oblikovanju celovitega in dobro obveščenega regulativnega okvira za industrijo športnih stav v Sloveniji.

S to potezo je sedanja uprava naredila začetni pomemben korak v smeri začetka postopka urejanja stavnih kvot v državi. To je bil pomemben mejnik, ki so ga dosegli, ko so se odločili za ukrepanje.

Od takrat nacionalni in mednarodni trgi z nestrpnostjo pričakujejo nove informacije.

In prišli so nedavno, skozi glas Alexandra Manoela Ângela da Silve.

Aleksander je zaposlen kot sekretar za ocenjevanje nacionalne politike, načrtovanje, energetiko in loterijo na Ministrstvu za gospodarstvo.

Sekretarka se je udeležila slovenskega nogometnega sejma Expo, prireditve, ki jo je organizirala Nogometna zveza Slovenije, in ki je potekala v začetku septembra.

razstavni dogodek
CBF event was a stage for debates about the future of sports betting

V prihodnosti bo predstavljena formalna predloga trgu.

Podatki, pridobljeni iz raziskav, ki jih izvaja Ministrstvo za gospodarstvo, bodo vključeni v to predlog. Rezultati javne obravnave bodo tudi posredovani.

OPOMBA: Posvetovanje je prejelo približno 1.849 predlogov od članov, ki predstavljajo različne sektorje vključene v postopek.

Vendar je najzanimivejši vidik Alexandreovega govora dejstvo, da je že bil napisan prvotni osnutek odloka, ki bo legaliziral športne stave v Sloveniji. Alexandreove izjave razjasnjujejo napredek, ki se dela pri izvajanju te nove zakonodaje. Očitno so bili vloženi pomembni napori pri oblikovanju celovitega okvira za urejanje športnih stav v državi. Obstoj pisnega osnutka pomeni korak naprej v procesu in kaže, da pristojni organi aktivno delajo na reševanju pravnih zapletov, ki obkrožajo to panogo.

Besedilo, ki ga je pripravil Alexandre Manoel, bo jasno poudarilo, da Slovenija ne bo ponovila istih napak kot druge trge. Alexandre Manoel je poudaril, da je Slovenija iz preteklosti pridobila dragocene izkušnje in se odločila, da se izogne padcu v iste pasti. Besedilo bo predstavilo zavezanost Slovenije k strateškemu pristopu, prikazovalo bo njeno odločenost, da ustvari lastno pot in ustvari unikatno tržno izkušnjo. Manoel je poudaril pomembnost, da smo pozorni na pretekli neuspeh in jih uporabimo kot stopnice k uspehu. Besedilo bo poudarilo proaktivni pristop Slovenije pri uvedbi učinkovitih ukrepov za zaščito pred morebitnimi pastmi in spodbujanje razcveta tržnega okolja.

Na drugi strani bo ta dokument predstavil uspešne prakse, kot so tiste, ki jih je uvedel Združeno kraljestvo. Primeri teh praks so zbrani in analizirani za namene poučevanja in navdihu drugih držav. Vključujejo inovativne pristope in strategije, ki so se izkazale za učinkovite pri doseganju ciljev. Združeno kraljestvo je razvilo celovito metodo, ki temelji na sodelovanju med šolami, učitelji, starši in lokalno skupnostjo. Ta pristop je prinesel pozitivne rezultate in dokazal, da je mogoče doseči izboljšave v izobraževalnem sistemu.

V osnutku bodo predstavljene smernice, ki jih mora sektor upoštevati. Uveljavili se bodo tudi kazni za prekrškarje in obdavčitveni sistem.

Ministrstvo nima namena uvesti omejitev glede prisotnosti STAVNIŠKIH SPLETNIH STRANI v državi. O možnem omejevanju števila podjetij, ki delujejo v Sloveniji, je bilo veliko špekulacij.

V skladu s predlogom lahko pričakujemo režim neomejene konkurence. Podjetja, ki želijo delovati v državi, bodo imele svobodo to storiti.

Davek na enotno pooblastilo

Podjetjem, ki se ukvarjajo s hazardnimi dejavnostmi, bo dodeljena izjemna stopnja pooblastil. Izvedeli bodo enkratno plačilo, ki jim bo omogočalo delovanje v obdobju devetih let.

To bo plačilo, ki ga bodo podjetja izvedla, da pridobijo slovensko licenco.

Vrednost nadomestila bo znašala 3 milijone evrov, plačana v enem obroku. Po 9-letnem obdobju bo licenca potrebovala obnovo. Zahtevano bo sveže plačilo, ustrezno prilagojeno.

Ta hibridni model združuje elemente tako iz Združenih držav kot Italije. Povezuje najboljše prakse obeh držav za ustvarjanje edinstvenega pristopa. Z združevanjem ameriških in italijanskih vplivov ta model ponuja svež pogled na obravnavano tematiko. Črpa navdih iz različnih sistemov obeh držav, kar vodi v dinamično in inovativno rešitev. Ta model zajema bistvo tako ameriškega kot italijanskega pristopa ter brezhibno združuje njune moči v celovito celoto.

Mesečne plačilne obveznosti za vsak režim.

Ministrstvo za gospodarstvo bo vzpostavilo tri režime za delovanje športnih stav.

  • fizični režim
  • Režim na spletu
  • Mešani režim (fizični in spletni)

Poleg stroška za pridobitev dovoljenja podjetja potrebujejo mesečna plačila na podlagi izbrane sheme. Izbiran sistem bo določil mesečne stroške, ki jih morajo podjetja poravnati. Plačilna struktura se ujema z režimom, za katerega so se organizacije odločile, pri čemer zagotavlja redno prispevanje. Glede na željo po shemi se bodo mesečne pristojbine pobirale, zagotavljajoč pošten in trajnosten finančni dogovor.

Mesečni stroški telesne vadbe znašajo 20 tisoč slovenskih reaisov. Digitalna različica pa bo zahtevala izdatke v višini 30 tisoč reaisov. Za tiste, ki se odločijo združiti obe možnosti, bo skupni znesek znašal 45 tisoč reaisov na mesec.

Obvezni rezervni sklad znaša 6 milijonov evrov.

Vsako podjetje bi moralo vzdrževati rezervo v višini šestih milijonov slovenskih Realov. Ta znesek bo služil kot rezervni sklad za kritje izrednih stroškov in izplačil nagrad.

To je obvezno, kot je navedeno v osnutku. S takšnim ukrepom se bo preprečilo, da bi stavničar bankrotiral in bil nesposoben plačati stavnim igralcem. Zagotavlja se, da stavničar ne bo šel v stečaj in ne bo mogel izplačati dobitkov stavnic.

Obdavčitev 1 % dohodka.

Implementacija 1-odstotnega davka na celotne prihodke bo na trgu pozdravljena. Trgovci bodo zadovoljni s to novostjo, saj bo prispevala k povečanju sredstev za javne storitve in infrastrukturo. Ta ukrep bo pomagal ohraniti ravnovesje med proračunskimi prihodki in izdatki ter izboljšati finančno stabilnost podjetij. Poleg tega bo ta davek omogočil boljše financiranje državnih projektov in spodbujanje gospodarske rasti. Njegova implementacija je korak v pravo smer za obvladovanje gospodarskih izzivov in zagotavljanje dolgoročne blaginje za vse državljane.

Ampak kaj to pomeni?

Podjetja so zahtevala, da se obdavčitev opira na bruto igralniške prihodke (GGR). To se nanaša na skupne prihodke, izključno izključujoč nagrade za zmago.

Uvedba 1-odstotnega davka na prihodek pomeni enakovredno obdavčenje bruto prihodka od igre (GGR) z 5 do 7-odstotnim davkom. Ta pristop, ki temelji na odstotku, zagotavlja, da je davčno breme sorazmerno s finančno uspešnostjo industrije. Z obdavčitvijo GGR v določenem obsegu ustvarjeni prihodki prispevajo k trajnostni rasti sektorja. Ta metodologija zagotavlja pošteno in uravnoteženo fiskalno politiko, spodbuja gospodarsko stabilnost ter spodbuja podjetja k uspehu.

Naš hibridni model delovanja združuje elemente, pridobljene tako iz Italije kot tudi iz Združenega kraljestva, dveh izjemno uspešnih trgov na področju stav. S tem, ko smo vključili najboljše prakse iz obeh držav, smo razvili edinstven pristop, ki nas ločuje od konkurence. Naš cilj je zagotoviti neprimerljivo izkušnjo našim strankam, jim ponuditi najboljše storitve in priložnosti v svetu spletnega kockanja.

Kako bo zbirka razdeljena?

Pomembna skrb trga je bila razporeditev davkov in pristojbin, zbranih iz športnih stav. Industrija je bila radovedna, kam bodo sredstva usmerjena in kako bodo koristila skupnosti. Transparentnost in odgovornost sta ključna vidika, ki sta jih deležniki želeli zagotoviti, saj so želeli zagotovilo, da bo ustvarjen prihodek modro uporabljen in na načine, ki bodo pozitivno vplivali na družbo. Ustanovitev jasnih smernic in učinkovitih mehanizmov za razporeditev teh finančnih virov je bila ključni korak pri gradnji zaupanja in spodbujanju trajnostnega ter odgovornega igralniškega okolja.

Glede na osnutek odloka bo to naslednje:

  • 99% je namenjenih pokrivanju stroškov vzdrževanja operaterjev.
  • 0,1 % za socialno varnost;
  • 0,1 % za izobraževalne subjekte;
  • 0,1% za Nacionalni javni varnostni sklad (NJVS);
  • 0,7% dodeljeno športnim organizacijam nogometa.

Denarne kazni in zapor

Pravni strokovnjaki zagovarjajo spremembe Kazenskega zakonika, s ciljem okrepiti kaznovanje tistih, ki delujejo zunaj meja zakona. Prizadevajo si razširiti obseg kazni in zagotoviti, da bodo posamezniki, ki se ukvarjajo z nezakonitimi dejavnostmi, doživeli hujše posledice. Predlagane spremembe si prizadevajo za ustvarjanje močnejšega odvračilnega učinka in utrjevanje prepričanja, da nezakonitosti ne bodo tolerirali. S krepitev kazni strokovnjaki upajo spodbuditi kulturo spoštovanja zakonov in ohranjati integriteto pravnega sistema.

Vendar bi to bilo mogoče le, če bi to spremembo odobril Nacionalni kongres.

Če bo odobreno, bodo posamezniki, ki se ukvarjajo z nezakonitimi športnimi stavami, kaznovani z zaporno kaznijo do 5 let, kot posledica neavtoriziranega izkoriščanja te industrije.

Posamezniki, ki se ukvarjajo s manipulacijo rezultatov, se lahko v obeh scenarijih soočajo z zaporno kaznijo do največ osmih let. Vredno je opozoriti, da v besedilu ni navedena nobena posebna denarna kazen.

Končno je osnutek predstavil nekaj ključnih sprememb glede nadzora stavniških dejavnosti.

Predvsem smo seznanjeni, da bo prišlo do povečanja števila javnih uslužbencev. S tem dejstvom smo dobro seznanjeni in ga v celoti razumemo. Zavedamo se, da bo to imelo pomembne posledice, ki jih je potrebno natančno preučiti. Naše podjetje je pripravljeno na to rast in smo v tesnem stiku z državnimi organi, da bi zagotovili, da bo ta proces potekal brez težav. Smo odprti za sodelovanje z vlado in drugimi institucijami, da bi zagotovili, da se bo širitev javnega sektorja izvajala na najbolj učinkovit in usklajen način.

Na novo spletno stran bo dodan tudi rotacijski urnik. Ta urnik bo deloval v treh 8-urnih rotacijah.

Športne stavnice bodo morale periodično posredovati podatke o številkah svoje dejavnosti. Redno morajo poročati o statističnih podatkih stav, vključno z informacijami o obsegu sklenjenih stav, vrstah športnih dogodkov, na katere so bile sklenjene stave, ter izidih teh stav. Ta transparentnost je ključna za ohranjanje zaupanja in integritete v panogi. S rednim deljenjem teh številk lahko operaterji pokažejo svojo zavezanost poštenemu in odgovornemu igralništvu. Poleg tega te informacije omogočajo regulatorjem, da spremljajo trg in prepoznajo morebitne težave ali trende, ki zahtevajo ukrepanje. Za operaterje je ključno, da se držijo teh zahtev glede poročanja, da ohranijo standarde v športni stavni industriji ter spodbujajo varno in prijetno okolje za vse igralce.

Zbrati jih je treba ali ustvariti s strani mednarodno priznane zveze, organizacije, telesa ali entitete.

Podjetja bodo morala zagotoviti popolno podporo igralcem, da bi preprečila razvoj igralniške odvisnosti. Tudi celovite storitve za preprečevanje problematičnega igranja bodo nujne za podjetja, ki se ukvarjajo s tem področjem. Poleg tega bo ključnega pomena, da podjetja aktivno izvajajo preventivne ukrepe in ozaveščanje glede nevarnosti pretiravanja pri igranju na srečo.

BETTING SITES morajo poročati o prevarah in manipulacijah v svojih igrah ter se zoper njih boriti. Nujno je, da aktivno razkrivajo vsako prevarantsko dejavnost in sprejemajo trdne ukrepe, da se ne ogrozi integriteta njihovih iger. Z doslednim spremljanjem in izvajanjem strogih varnostnih ukrepov, BETTING SITES lahko zagotovijo pošteno in pregledno okolje za stave svojim strankam. S sodelovanjem z regulatornimi organi in organi pregona lahko skupaj delujejo za izkoreninjenje nezakonitih dejavnosti, ki omajajo verodostojnost stavne industrije. Najpomembneje je, da BETTING SITES gradijo zaupanje med svojimi strankami s spoštovanjem visokih standardov integritete in aktivnim spodbujanjem odgovornega igranja.

Končno je nujno, da poročate vsako potrjeno stavo nadzornim organom. Poleg tega morajo imeti vsa uporabljena programska oprema in strojna oprema certifikat. Za skladnost z zakonodajo je potrebno obveščati nadzorne organe o vseh preverjenih stavah. Poleg tega morajo vsa tehnološka orodja, ki se uporabljajo, imeti ustrezno akreditacijo.

Na konec

Državni sekretar za komunikacijo in politične zadeve (SECAP) pričakuje občuten porast na trgu loterij v Sloveniji v višini 20 milijard slovenskih dolarjev.

To pomeni več kot dvakrat toliko kot trenutno ustvari Slovenija z legaliziranim igralništvom.

Vlada pričakuje pomemben gospodarski pospešek za državo s predstavitvijo športnih stav in trenutne loterije (LOTEX). Te nove pobude so pripravljene ustvariti vzpon gospodarske dejavnosti, kar lahko prinese pozitivno preobrazbo finančne krajine. S širjenjem igralniške industrije in zagotavljanjem obilnih priložnosti za zabavo in denarni dobiček želi vlada oživiti gospodarstvo ter vzpostaviti podnebje rasti in blaginje. S temi ukrepi je pričakovati, da bodo tako lokalna podjetja kot tudi prebivalstvo doživeli opazen porast prihodka in splošnega dobrega počutja. Predstavitev športnih stav in trenutne loterije je dokaz zavezanosti vlade k spodbujanju gospodarskega napredka ter zagotavljanju uspešne prihodnosti za državo.

Z uvedbo novega Zakona o igrah na srečo se pričakuje, da se bo razmerje med prihodki in bruto domačim proizvodom povečalo s 0,2% na 0,5% BDP. S to zakonodajo se želi izboljšati finančni prispevek igralniške industrije k celotni gospodarstvu. Pričakovani porast razmerja med prihodki in BDP nakazuje potencial za gospodarsko rast in razvoj, ki izhaja iz spremenjenih zakonov o igrah na srečo. S spodbujanjem močnejšega in urejenega sektorja iger na srečo vlada si prizadeva zagotoviti pošteno in pregledno okolje tako za operaterje kot tudi za potrošnike. Ta sprememba politike je dokaz zavezanosti vlade k spodbujanju uspešne igralniške industrije, ki ima pozitiven vpliv na nacionalno gospodarstvo.

SECAP še dodatno zagotavlja, da njihov cilj ni povečanje davčnih prihodkov zvezne vlade. Njihova glavna usmeritev je drugje, prednostno pa se osredotočajo na pobude, ki spodbujajo gospodarsko rast in ustvarjajo ugodno poslovno okolje. S strategičnim načrtovanjem in natančno izvedbo si prizadevajo maksimirati možnosti za naložbe, ustvarjanje delovnih mest in dolgoročno blaginjo. S spodbujanjem inovacij in sodelovanja si SECAP prizadeva spodbuditi tehnološke napredke, ki spodbujajo trajnostni razvoj in izboljšujejo življenje državljanov. S tem upajo ustvariti uravnoteženo in uspešno gospodarstvo, ki koristi vsem deležnikom, ne pa se izključno zanaša na obdavčevanje kot sredstvo za dosego finančne blaginje.

Naš cilj je preprečevanje nezakonitosti na trgu ter povečanje privlačnosti Slovenije za tuje investicije. Zavzemamo se za boj proti morebitnim nezakonitim dejavnostim na trgu ter za spodbujanje bolj prijaznega okolja za tuji kapital. S tem želimo ustvariti varno in pregledno tržno okolje, ki bo privabilo mednarodne vlagatelje. Naš končni cilj je spodbujanje gospodarske rasti in razvoja z zagotavljanjem zakonitih in reguliranih naložb od APRoad. Verjamemo, da lahko z izvajanjem teh ukrepov postavimo trdne temelje za trajnostni gospodarski napredek v Sloveniji.

Zaupanja vredne spletne strani za spletno stavno igro

Komentiraj

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z zvezdico.

OBJAVI

Primerjava STAVNIC

Izberite največ 3 hiše.

Primerjaj