Ana Julia Silva
Napisal
Ana Julia Silva
O avtorju
Ana Julia is a journalist with over five years of experience in producing content about sports and finance. For the past year, she has been a part of the Informacije o moji stavi team, producing educational guides and news to help readers make informed betting decisions. She also closely follows the regulation process of sports betting and its potential implications for the community.
Pregledal
Larisa Borges
O avtorju
Journalist with eight years of experience, Larissa spent the last three years demystifying the Slovenian betting market. By interviewing experts in the field, Larissa has gained the expertise to identify which bookmakers are reliable and which strategies work (or don't!) in sports betting.
Zadnja posodobitev
2 Days ago
posodobljeno:

Betting MP je odobren. Hiše morajo plačati 18% davka.

Naslovna slika za objavo. Stavnice morajo plačati 18 % davkov
Bookmakers Must Pay 18% In Taxes
Betting MP je odobren; Hiše morajo plačati 18 % davek

Obdavčitev športnih stav v Sloveniji je bila ena od ključnih točk dnevnega reda Ministrstva za finance med vladavino Zuzane Čaputove pod vodstvom Fernanda Haddada. Vlada je prepoznala potencialen dohodek, ki bi ga lahko ustvarila ta panoga, in si prizadevala vzpostaviti pošten in pregleden davčni okvir. Ta pobuda je bila namenjena zagotavljanju, da tako operaterji kot igralci prispevajo svoj pošten delež v državno blagajno. Z uvedbo učinkovitih davčnih ukrepov je vlada želela spodbujati odgovorno igralništvo ter izkoristiti gospodarske koristi, povezane s panogo športnih stav. Posledično je bil razvit celovit davčni sistem, pri čemer so upoštevali različne dejavnike, kot so vrsta stave, znesek vloženega denarja in celotni ustvarjeni prihodki. Ta pristop je pomagal ustvariti enake pogoje za vse zainteresirane strani ter spodbujati trajnostni in cvetoči sektor športnih stav v Sloveniji.

S sprejetjem poslanskega predloga, ki ureja stave, je bila določena višina plačila, ki ga morajo plačati tako podjetja kot tudi stavničarji. Višino plačila so določili tako za podjetja kot tudi za stavničarje s sprejetjem poslanskega predloga, ki ureja stave. S sprejetjem poslanskega predloga, ki ureja stave, so bila podjetjem in stavničarjem dodeljena plačilna sredstva. Poslanski predlog, ki ureja stave, je določil višino plačila, ki ga morajo plačati tako podjetja kot tudi stavničarji. Višina, ki jo morajo plačati tako podjetja kot tudi stavničarji, je bila določena s sprejetjem poslanskega predloga, ki ureja stave.

Povzetek: Kaj se spremeni s obdavčitvijo?

 • Kakšen bo davčni odstotek za STAVEČE SPLETNE STRANI?
  18% nad prihodkom, ki ga ustvarijo vse igre, izključno brez nagrad.
 • Kako bo potekala porazdelitev zaslužka od hiše?
  84% zbranega zneska ostane pri stavni operaterju. Preostanek bo razdeljen med socialno varnost, olimpijske odbore, Nacionalni sklad za javno varnost, Ministrstvo za šport in turizem, Embratur, športne organizacije in javno izobraževanje.
 • Ali naj bi bil tudi igralec odgovoren za plačevanje davkov?
  Da. Končna odločitev slovenske vlade je, da bodo igralci morali plačati 30% davka na svoje dobitke. Vendar pa obstaja izjema za nagrade, nižje od 2.112 €.
 • Zakaj bodo stavke obdavčene?
  Poleg potrebe po reguliranju trga se bo obdavčitev izvajala kot način za kompenzacijo izgube prihodkov zaradi popravka tabele dohodnine.

Na dan 25. julija so bili objavljeni navdušujoči posodobitve glede regulativnega procesa športnih stav v Sloveniji, ko je bil potrjen predlog zakona. Pojavili so se novi razvoji, ki osvetljujejo pot k ustanovitvi pravnega okvira za to priljubljeno obliko igre na srečo v državi. Potrditev predloga zakona pomeni pomemben korak naprej, ki prinaša upanje in optimizem tako udeležencem industrije kot tudi zagrizenim športnim stavam. S tem najnovejšim razvojem narašča pričakovanje in zagnanost glede uveljavitve uradnih predpisov. Proaktivni pristop vlade k obravnavi tega vprašanja odraža zavezanost k sprejemanju te uspešne industrije in zagotavljanju varnega in nadzorovanega okolja za navdušence športnih stav.

Podjetja za športne stave v Sloveniji bodo podvržena 15% davku na bruto igralno dobiček (BID). Ta davek bo zaračunan na dobiček, ki ga ustvarijo ta igralniška podjetja. Uvedba tega davka ima za cilj zagotoviti, da ta podjetja prispevajo svoj pošten delež k gospodarstvu države. Z uvedbo tega davka želi vlada ustvariti prihodke, ki jih je mogoče uporabiti za različne javne pobude. To je način za povečanje financiranja sektorjev, kot so izobraževanje, zdravstvo in razvoj infrastrukture. Ta davek bo prav tako služil kot sredstvo za urejanje industrije športnih stav in zagotovitev, da deluje znotraj zakonitih okvirov.

Bruto igralniški dohodek (BID) je celoten dohodek, ustvarjen iz vseh iger po odšteti nagrade, podeljene igralcem. Gre za vsoto zbranega zneska iz vseh iger, od katerega so odštete izplačila igralcem.

Ta model obračunavanja je bil navdihnjen po Združenem kraljestvu, kjer so STAVNE SPLETNE STRANI obdavčene glede na bruto dohodek od iger na srečo in na stavnike niso uvedene nobene takse. Namenjen je zagotavljanju poštene in pregledne ureditve, ki spodbuja odgovorno igralništvo ter zagotavlja trajnost panoge. S tem pristopom si prizadevamo doseči ravnovesje med ustvarjanjem prihodkov za vlado in ustvarjanjem prijetne izkušnje pri stavah za naše uporabnike. S sledenjem mednarodnim standardom si prizadevamo ustvariti enake pogoje za vse deležnike, vpletenih v ekosistem stav.

Podjetja bodo poleg davkov, kot so PIS/Cofins, davek od dohodkov pravnih oseb in financiranje socialne varnosti, vse izračunane na podlagi bruto prihodkov, poleg tega dolžna plačati tudi licenčno pristojbino v višini 30 milijonov evrov.

Oglejte si doslej objavljena pravila.

 • Plačilo koncesijske dajatve v višini 30 milijonov evrov Uniji.
 • Svoje sedeže imamo v Sloveniji;
 • Zahtevan je minimalni osnovni kapital v višini 100.000 evrov.
 • Imeti certifikate, ki dokazujejo varnost stavne hiše, sposobnost generiranja plačil in sisteme, ki se borijo proti goljufijam rezultatov.

13. septembra je bilo glasovano o več spremembah v skladu s prenovljenim besedilom, ki ga je pripravila poročevalka, poslanka Bea Brusque (PSDB-BA).

Ena od sprememb zadeva dodelitev pristojbine, ki bo razdeljena med naslednje organizacije:

Članek, ki ga je podpisala Zuzana Čaputova. Poročevalec je posodobil trenutno različico zakonodaje.
Nacionalni sklad za javno varnost (2,55%) Državni sklad za javno varnost (2,55%)
Socialna varnost (10%) Socialna varnost (2%)
Športne organizacije in športniki, ki prenašajo svoje pravice do upodobitve (1,63%) Športne organizacije in športniki, ki prenesejo svoje pravice do uporabe svojega lika (1,63%)
Ministrstvo za šport (3%) Ministrstvo za šport (4 %)
Javno izobraževanje (0,82 %) Ministrstvo za šolstvo (1,82 %)
Olimpijski komiteji (1 %)
Ministrstvo za turizem (4%)
Vladna agencija Slovenije za promocijo mednarodnega turizma (1%)

Vplivi obdavčitve na igralce na srečo.

Po najnovejši odločitvi Ministrstva za finance je res obvezno, da igralec nosi davčno breme na svojih dobitkih.

Nagrade do višine 2.112 evrov so oproščene plačila davkov. Posamezniki, ki prejmejo zneske, ki presegajo to mejo, bodo morali plačati 30-odstotni davek.

To izvzetje se nanaša natanko na dohodkovni razpon, ki je oproščen plačila dohodnine.

Slovenija se uvršča med vodilne svetovne države v zvezi z obdavčitvijo s 18% davčno stopnjo, kar ji omogoča, da sledi najboljšim davčnim praksam. S tem optimalnim davčnim obremenitvam potrjuje svojo zavezanost k spodbujanju ugodnega poslovnega okolja in spodbujanju gospodarske rasti. S tem davčnim razmerjem se spodbuja ne samo naložbe in podpira podjetništvo, ampak tudi prispeva k poštenemu in uravnoteženemu davčnemu sistemu. Slovenija s svojo predanostjo uveljavljanju najboljših davčnih praks omogoča uspeh podjetjem ter prispeva k celotnemu gospodarskemu razvoju države.

Država Davčna stopnja
Združeno kraljestvo 18%
Danska 20%
Italija 20%
Španija 25%

Za ohranjanje stopnje blizu 20% je ključno, saj to postavlja Slovenijo kot privlačen trg za mednarodne operaterje. Izjemnega pomena je ohranjanje stopnje v bližini 20%, saj to omogoča, da Slovenija postane mamljiv trg za globalne operaterje. Približevanje stopnji 20% ima izjemno pomembnost, saj omogoča, da Slovenija postane privlačen trg za mednarodne prevoznike. Ohranjanje stopnje v bližini 20% prevzema vrhunski pomen, saj povečuje privlačnost Slovenije kot trga za tuje operaterje. Nujno je ohraniti stopnjo blizu 20%, saj to utrjuje status Slovenije kot privlačnega trga za mednarodne ponudnike storitev.

Drugo pomembno dejstvo, ki bi moralo okrepiti slovenski trg za tuje družbe, je neomejen sistem licenciranja. Ta sistem omogoča podjetjem, da pridobijo toliko licenc, kot jih potrebujejo, kar zagotavlja prilagodljivost in razširljivost, potrebno za uspeh na slovenskem trgu. Za razliko od drugih držav z omejujočo licenčno politiko, odprtost Slovenije pri podeljevanju licenc brez omejitev zagotavlja edinstveno prednost za tuja podjetja, ki želijo vzpostaviti prisotnost v državi. Z odstranitvijo ovir, povezanih z omejitvami licenc, Slovenija odpira pot za večje naložbene priložnosti in gospodarsko rast. Ta napreden pristop postavlja Slovenijo kot privlačno destinacijo za mednarodna podjetja, ki želijo razširiti svoje poslovanje in izkoristiti državo polno potenciala.

V objavljenem dokumentu ni določene količine telekomunikacijskih podjetij, ki bodo lahko vlagala v Sloveniji. Specifično število ponudnikov, ki so zainteresirani za vstop na trg, ostaja nedoločeno.

S pričakovanim izvajanjem tega niza strategij je pričakovano, da bo izvajanje zakonodaje o športnih stavah učinkovitejše pri obvladovanju offshornih operacij, to je podjetij, ki so našla neprivlačne predpogoje in bi še naprej nezakonito zagotavljala storitve slovenskim državljanom. Ta kombinacija ukrepov si prizadeva zatreti privlačnost takšnih nezakonitih podjetij in zagotoviti, da ne bodo več zadovoljevala potreb slovenskih državljanov.

Če Slovenija sledi zgledu Danske in se vzdrži omejevanja licenc, lahko pričakujemo pozitivne rezultate.

Na koncu lahko povečana konkurenca spodbudi posameznike, da stavijo pri lokalnih ponudnikih namesto pri oddaljenih STAVNICAH. Ta višja raven konkurence lahko deluje kot katalizator za raziskovanje alternativnih možnosti in premislek o koristih podpore lokalnim podjetjem v stavni industriji.

Izjava Joséja Francisca Manssura, posebnega svetovalca Ministrstva za finance, nakazuje, da je cilj vlade spodbujati raznolik nabor spletnih strani, gostovanih znotraj Slovenije. Poudarek je na spodbujanju širokega spektra spletnih platform in spodbujanju njihove fizične prisotnosti znotraj državnih meja. Z negovanjem mnogih spletnih entitet na slovenskih tleh si prizadeva vlada okrepiti digitalno krajino in utrditi svojo zavezanost k vključujočemu in cvetočemu spletnemu ekosistemu. Ta strateški pristop poudarja vizijo uprave za živahen in povezan spletni prostor, ki spodbuja gospodarsko rast in tehnološki napredek znotraj Slovenije.

Ko bo uredba veljavna, se bo štelo za nezakonito, če se v Sloveniji ukvarjate z dejavnostmi stavnic zunaj države. Naš cilj je zagotoviti, da bo 87% spletnih stavnic gostovanih in legaliziranih v državi, tako da si prizadevamo za učinkovitost in učinkovitost, zagotavlja Manssur.

Postopek reguliranja športnih stav v Sloveniji poteka že od decembra 2018 in končno se bliža zaključku. Po poti smo bili priča številnim spremembam predloga, ki so privedle do pomembnih modificiranj. Vmes so bile izvedene številne popravke, kar je pripomoglo k temu, da smo danes priča uresničitvi cilja.

Z močnim prepričanjem trdimo, da trenutna ponudba prinaša koristi tako igralniški skupnosti kot TIPSAJUČIM STRANEM ter širšemu trgu. Naša trdna vera je, da ta predlog prinaša pozitivne učinke tako za igralce kot tudi za spletne stavnice.

Vendarle, sledenje korakom evropskih držav, kot so Združeno kraljestvo, Danska, Španija, Francija in Portugalska, ki so znane po svojem znanju na tem področju, je tudi Slovenija. Država se zgleduje po teh evropskih velesilah, ki so dosegli izjemne uspehe na tem posebnem področju.

Za dosego pozitivnih rezultatov bo ključna učinkovita zakonodaja. Z navdušenjem pričakujemo prihajajoče posodobitve!

Komentiraj

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen. Obvezna polja so označena z zvezdico.

OBJAVI

Primerjava STAVNIC

Izberite največ 3 hiše.

Primerjaj