Pogoji

Z dostopom do spletnega mesta mybetinfo Slovenija se strinjate, da se boste držali teh pogojev uporabe, vseh ustreznih zakonov in predpisov ter priznavate, da ste odgovorni za spoštovanje vseh relevantnih lokalnih zakonov. Če se ne strinjate s katerim koli od teh pogojev, vam je prepovedano uporabljati ali dostopati do tega spletnega mesta. Vsebina, najdena na tem spletnem mestu, je zaščitena z ustreznimi avtorskimi pravicami in pravicami blagovne znamke.

Do you want me to provide you with a completely different Slovenian paragraph that is unique compared to the original paragraph?

  1. Spremenite ali kopirajte gradiva.
  2. Uporaba materialov za kakršen koli komercialni namen ali javni prikaz (komercialni ali nekomercialni) je dovoljena.
  3. Poskus dekompilacije ali inženiringa v obratni smeri katerekoli programske opreme na spletnem mestu mybetinfo Slovenija je prepovedan.
  4. Odstranite vse zaznamke o avtorskih pravicah ali drugih lastniških oznakah iz gradiva.
  5. Prenos materialov na drugega posameznika ali 'prikaz' materialov na katerem koli drugem strežniku.

Vaša licenca se bo samodejno prekinila, če kršite katero od teh omejitev, in lahko jo mybetinfo Slovenija kadarkoli prekine. Ob zaključku te licence ali prenehanju ogleda teh materialov morate izbrisati vse prenesene materiale, ki jih imate v lasti, bodisi v elektronski bodisi v tiskani obliki.

  1. Materiali na spletni strani mybetinfo Slovenija so na voljo "kot je". mybetinfo Slovenija ne ponuja nobenih garancij, izrecnih ali implicitnih, ter s tem zavrača in odreka vse druge garancije, vključno, brez omejitev, implicitnih garancij ali pogojev o tržni ustreznosti, primernosti za določen namen ali nekršenja intelektualne lastnine ali drugih kršitev pravic.
  2. Poleg tega mybetinfo Slovenija ne jamči ali podaja nobene izjave glede natančnosti, verjetnih rezultatov ali zanesljivosti uporabe gradiva na svoji spletni strani ali na drug način povezanih z njim ali na spletnih mestih, povezanih s to stranjo.

Pod nobenim pogojem Legal Betting Slovenija ali njeni dobavitelji ne bodo odgovorni za morebitno škodo (vključno, vendar ne omejeno na izgubo podatkov ali dobička ali poslovno prekinitev), ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe gradiva na spletnem mestu Legal Betting Slovenija, tudi če je bila Legal Betting Slovenija ali pooblaščeni predstavnik Legal Betting Slovenija ustno ali pisno obveščen o možnosti take škode. V nekaterih pravnih sistemih ne dovoljujejo omejitev implicitnih garancij ali omejitev odgovornosti za posledično ali slučajno škodo, zato te omejitve morda ne veljajo za vas. Legal Betting Slovenija in njeni dobavitelji ne bodo prevzemali odgovornosti za morebitno škodo ali izgubo, ki izhaja iz uporabe ali zlorabe informacij, ki so na voljo na spletnem mestu Legal Betting Slovenija.

Vsebina, prikazana na spletnem mestu Legal Betting Slovenija, lahko vsebuje tehnične, tipografske ali fotografske napake. Legal Betting Slovenija ne zagotavlja, da je kateri koli material na svojem spletnem mestu natančen, celovit ali posodobljen. Legal Betting Slovenija si pridržuje pravico do sprememb materialov na svojem spletnem mestu kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Kljub temu pa Legal Betting Slovenija ne zagotavlja posodobitev materialov.

Primerjava STAVNIC

Izberite največ 3 hiše.

Primerjaj